Med infrastrukturen som trumfkort

3 april 2018

Malmö är företagarvänligt med stor tillväxt. Åtta företag startas varje dag, entreprenörsandan är påtaglig. Infrastrukturen med närhet till två flygplatser, en av Sveriges största godshamnar och det väl utbyggda järnvägsnätet är stadens trumfkort, menar Sebastian Drott, Enhetschef Näringslivskontoret.

Turning Torso Bild magnus Franzén.jpg
Turning Torso. Bild: Magnus Franzén

Att Malmö fungerar som ett nav i Öresundsregionen lockar många företagare att etablera sig här. Den regionala tillväxten är stark och här finns ett mångfacetterat och dynamiskt näringsliv.

- Här finns en entreprenörsanda man nästan kan ta på. För att ana vidden av den kan nämnas att det idag arbetar fler personer i hamnen än vad det gjorde under Kockums storhetstid. Kockums har ersatts av en mängd mindre företag och det kännetecknar det nya Malmö, säger Sebastian Drott, Enhetschef på Näringslivskontoret i Malmö.

Han poängterar att även om Malmö kan ses som ett nav och en naturlig port till den danska och europeiska marknaden, verkar man i en region med gott samarbete kommunerna emellan. 

- Lund, med skandinaviens största universitet, ligger inte långt bort och det, tillsammans med Malmö universitet gör att vi i regionen har tillgång till oerhört välutbildad och kompetent arbetskraft. Malmö är en spännande plats där åtta företag startas varje dag och antalet arbetstillfällen ökar stadigt. Dock är inpendlingen till staden stor och vi skulle gärna se att fler av Malmöborna kunde ta del av de arbetstillfällen som erbjuds. Företagslots & Malmö Business

Sebastian Drott berättar att klimatet är gott för den som vill etablera sitt företag här.

- Vi står på tå för att hjälpa till vid företagsetableringar, till oss kan man vända sig med alla typer av förfrågningar. Vi har en företagslots som bistår vid så gott som samtliga frågor, allt för att underlätta för företagen.

Vidare finns Malmö Business, kommunens webbsida riktad till företagare i kommunen. 

- Malmö Business är vår kommunikationskanal där företag hittar allt de behöver, från hur man etablerar ett företag till nätverkande, nästa frukostmöte och lediga lokaler. Det är en mycket uppskattad sida.

Malmö och framtiden

Inför framtiden råder Näringslivsprogrammet som styrdokument för att nå målen med bl a ökat antal invånare och arbetstillfällen.

- Universitetet i Malmö stärker kompetensen på vår arbetskraft vilket är oerhört positivt. Jag tror också på ännu mer samarbete kommunerna i regionen emellan. Tillsammans kommer vi att kunna nå våra mål.

Läs hela intervjun med Sebastian Drott i Magasinet Lokalguiden nummer 4 som utkommer v 16.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.