Malmö, staden som vill mer

27 augusti 2019

Förra året kom branschens färdplan mot fossilfritt byggande till 2045. Men Malmö vill mer. Nu påbörjar lokala aktörer arbetet med att nå klimatneutralitet redan om tio år.

Målet är tydligt. Till 2045 ska den svenska bygg- och anläggningssektorn vara klimatneutral. Men det finns de som vill ännu mer. I Malmö ville man att processen ska gå betydligt snabbare, det berättar Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad, för Svensk Byggtjänst. Hon vände sig till lokala byggentreprenörer och branschaktörer och frågade om det gick att uppnå klimatneutralitet redan om tio år. 

– Svaret jag fick var att det kommer att bli väldigt tufft men alla jag pratade med delade min uppfattning om att detta är vad vi måste jobba mot, säger Josephine Nellerup till Svensk Byggtjänst.

Malmö stad stöttar satsningen men det är just branschens lokala aktörer som är drivande. Strax före sommaren presenterades den färdiga lokala färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö. Satsningen har fått namnet LFM30 och den här hösten ska tankarna omsättas i handling. Bland annat har alla inblandade byggherrar förbundit sig att byggstarta minst ett klimatneutralt projekt senast 2025. För att detta ska bli möjligt måste nu även alla övriga åtaganden påbörjas. Drygt 75 byggaktörer har idag anslutit sig till satsningen mot ett fossilfritt byggande redan 2030. 

Svensk Byggtjänst skriver att arbetet med färdplanen har drivits av den lokala bygg- och fastighetssektorn via en samordningsgrupp, föreningen Hållbart Byggande i Syd, Midroc, Malmö stad, byggfirman Otto Magnusson, Träbyggnadskansliet och Wihlborgs. Bland de mål som satts upp i LFM30 finns krav på miljömärkt el och helt slopad fossil energianvändning i nya och befintliga byggnader från år 2025.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.