Malmö Industrial Park växer fram

7 december 2017

Just nu håller Malmö Industrial park på att växa fram. Det nya logistikområdet i Norra hamnen ligger i direkt anslutning till Malmö godsbangård, som är den största järnvägsknuten i södra Sverige. I mitten av 2020-talet kommer här finnas 650 000 kvm verksamhetsyta och vara hemvist för företag som gjort Malmö till knutpunkt för sin verksamhet.

Vy-Etapper_Nordväst_sncoulour.jpg
Vy, Etapper Nordväst

Malmö Industrial Park växer just nu fram i Norra Hamnen i Malmö och kommer att bli en logistikhubb för hela norra Europa. Här är tanken att företag inom främst tillverkning och distribution ska etablera sig. Företag som vill ha tillgång till en skräddarsydd logistikhubb med modern infrastruktur och väl utbyggda trimodala logistiklösningar.

– Utvecklingen av Malmö Industrial Park sker i nära samverkan med CMP (Copenhagen Malmo Port) och de företag som etableras i området ska bidra till att stärka hamnens verksamheter och bidra till att godsmängderna över kaj ökar, har Håkan Thulin, exploateringschef i Malmö stad, sagt i ett pressmeddelande.

Flera aktörer

Först ut att börja bygga var Skanska som den 11 november tog det första spadtaget för sitt Kubiklager på sin 34 000 kvm stora tomt i södra hörnet av området. Nu har man precis startat etapp två (läs mer på sidan 13, reds. anm.)

Catena är en annan aktör som har möjlighet att bygga i området och som tror på läget.

– Vi ser Malmö Industrial Park som ett spännande och växande logistikområde med stora möjligheter för distribution av gods, både genom kombiterminalen och via motorvägsnätet, säger Nicklas Schmidt, Catena. Här kan vi bygga 50 000 kvm till en eller flera aktörer.

Även Prologis har tilldelats en markreservation som omfattar ett område på cirka 100 000 kvadratmeter.

Infrastrukturen utvecklas

Även infrastrukturen i området ska vidareutvecklas för att öka kapaciteten och underlätta godsflödena mellan terminaler och CMPs hamnanläggningar. Det innebär att nya vägar, broar och genomfartsleder byggs som effektiviserar hanteringen när gods flyttas mellan fartyg, lastbilar och järnväg.

Läget

Industriparken ligger i direkt anslutning till Malmö godsbangård, som är den största järnvägsknuten i södra Sverige. Området är också nära länkat till de internationella motorvägsnäten kring Malmö, vilket underlättar för lastbilstrafiken.

I parken kommer man också kunna dra nytta av gemensamma lösningar för energiförsörjning, säkerhet, transporter, avfallshantering och återvinning, lösningar som ger stora besparingar.

Fullt utbyggt 2025?

I den första etappen frigörs en etableringsbar yta på cirka 450 000 kvm. Malmö Industrial Park ska vara fullt utbyggt i mitten av 2020-talet, då kommer området omfatta nära 650 000 kvm verksamhetsyta och vara hemvist för mängder av företag, som gjort Malmö till knutpunkt för sin verksamhet.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.