Många vill fortsätta jobba hemma

20 oktober 2020

Coronapandemin har kastat om tillvaron i grunden för många, inte minst när det gäller tiden vi tillbringar i hemmet. I en ny undersökning från SBAB uppger nästan hälften, 46 procent, av de som har ett jobb att de arbetat hemma som en konsekvens av pandemin. Majoriteten av de som jobbat hemma trivs med det och vill fortsätta arbeta hemifrån även i framtiden. SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann och hjärnforskaren Katarina Gospic kommenterar resultaten.

Bild: Unsplash
Unsplash

När SBAB nyligen frågade svenska folket om hur deras vardag förändrats under coronapandemin framgick det tydligt att hemmajobbandet blivit vanligare. I undersökningen svarar nästan hälften (46 procent) av de som har ett jobb att de arbetat hemma som en konsekvens av pandemin – en ny verklighet som många även uppskattar: sex av tio har trivts med att jobba hemma, och lika många vill kunna fortsätta göra det även i framtiden. Vidare visar undersökningen att nästan hälften (46 procent) anser att deras privatliv har förbättrats av att arbeta hemma.

Svenskarna om hemmajobbande under coronapandemin*

Har trivts med att arbeta hemma60 procent
Vill kunna fortsätta arbeta hemma även i framtiden62 procent
Anser att deras privatliv har förbättrats av att arbeta hemma46 procent
* De som svarat att de har ett jobb samt arbetat hemma som en konsekvens av coronapandemin


- Omställningen till att arbeta mer hemifrån verkar ha gått smidigt för många. Jag hade nog trott att fler skulle ha negativa upplevelser. Inte bara synen på hemmet utan också privatlivet har påverkats i positiv riktning. Vissa omständigheter som inte täcks av vår undersökning kan möjligen också bidra till det ökade välbefinnandet. Jag tänker speciellt på de som slipper pendla. Det upplevs som positivt och tid frigörs som annars läggs på rese- och kötid. Det gäller för alla men kanske i synnerhet för barnfamiljer som har hämtning och lämning att anpassa sig till, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.