Många vågar drömma

6 september 2023

En majoritet av svenskarna är positiva till att starta eget företag. Totalt uppger två tredjedelar (65 %) att de i någon mån är positiva till att starta sina egna företag, enligt en ny STRATO-undersökning. Var femte (21 %) uppger att det är något de kan tänka sig att göra någon gång i livet, medan fyra procent drömmer om att starta eget. En av tio har tänkt tanken, men ännu inte tagit steget. 21 procent har inte övervägt att starta eget ännu, medan 12 procent redan har ett eget företag.

Bland de respondenter som är positiva till att starta eget, men som inte tagit steget fullt ut,  är att man inte har den rätta affärsidén, något som 38 procent uppger. Näst vanligast är att man trivs med sitt nuvarande jobb (34 %), medan närmare en fjärdedel (23 %) avstår för att de tycker att det känns för osäkert. Närmare två av tio, 19 procent, anser även att det verkar ta för mycket tid.


Vår studie visar tydligt att människor har drömmar.

– Det är förståeligt att man värderar trygghet i arbetslivet, särskilt i ekonomiskt utmanande tider. Men vår studie visar tydligt att människor har drömmar. Drömmar som, om de förverkligas, inte bara kan stärka deras egen ekonomiska ställning, utan också bidra till Sveriges samlade ekonomiska styrka. Därför måste det göras lätt att omvandla drömmar till verklighet genom att komma igång med sitt eget företag och också få ut det online. De kan till och med hjälpa varandra - har man ett hjärteprojekt kan man börja smått under sin fritid för att ge det ett ansikte utåt på nätet, för att senare växla upp, säger Herman Borel, International Business Manager på STRATO.


Fler än var tionde vet inte hur man gör

Att det på olika vis känns svårt eller utmanande att ha ett eget företag tycks också vara ett hinder för många av de som är positivt inställda till att starta eget men ännu inte gjort det. Respondenterna uppger att de inte vet hur eller var de ska börja (13 %), att det verkar för komplicerat att komma i gång (13 %), att de saknar kunskap för att skapa en hemsida, webbshop eller mejl (8 %) och att de inte vet vilka verktyg de ska använda för att få i gång verksamheten på nätet (5 %).


Kvinnor mer negativa än män

Närmare tre av tio (28 procent) svenskar uppger att de aldrig vill starta ett eget företag. Detta uppges i nästan dubbelt så hög utsträckning av kvinnor jämfört med män, vilket är det svarsalternativ där grupperna skiljer sig åt mest. 38 procent av kvinnorna anger att de aldrig vill starta ett eget företag, medan bara 19 procent av männen uppger samma svar - där vill uppenbarligen en större andel hålla sina alternativ öppna.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.