Många söker kontor i Malmö

16 januari 2019

Wihlborgs har nyligen tecknat en rad nya hyresavtal i Hyllie och centrala Malmö. Kontorsprojektet Dungen i Hyllie är nu fullt uthyrt och bolaget ser en fortsatt god efterfrågan på kontor i Malmö. - Nu är det viktigt att vi fortsätter utveckla nya kontorsytor på attraktiva platser för att möta efterfrågan, menar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Dungen i Hyllie är nu fullt uthyrd. Bild: Fojab Arkitekter

I kontorshuset Dungen har Wihlborgs nu hyrt ut ytterligare 1 200 kvm till Tullverket, utöver de 6 300 kvm som myndigheten tecknade avtal för redan 2017. I samma fastighet har kontrakt nu skrivits med en hudklinik om 400 kvm och tillsammans med uthyrningen av 900 kvm till Ferrero Scandinavia är fastigheten nu fullt uthyrd. Inflyttning startar den 1 april 2019.


Kundernas behov förändras i allt snabbare takt och därför är det viktigt att vi skapar lokaler som kombinerar hög kvalitet med möjlighet att vid behov göra förändringar på ett hållbart sätt.


I centrala Malmö har Wihlborgs skrivit avtal med Region Skåne om 1 600 kvm för Ungdomsmottagningen i fastigheten Erik Menved 37 på Kattsundsgatan. I Väktaren 3 (Scandinavian Center) vid Malmö central utökar hyresgästen VA Syd sina lokaler med 700 kvm utöver de 4 000 kvm som man hyr sedan 2016 och i S:t Jörgen 21 (Baltzar City) har avtal nyligen tecknats med en ny hyresgäst för kontorslokaler om 800 kvm.

- Vi ser en fortsatt god efterfrågan på kontor i Malmö, i synnerhet i centrala och kommunikationsnära lägen. Våra vakanser är historiskt låga när det gäller kontor i Malmö och vi ser med tillförsikt på 2019. Nu är det viktigt att vi fortsätter utveckla nya kontorsytor på attraktiva platser för att möta efterfrågan, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter. Kundernas behov förändras i allt snabbare takt och därför är det viktigt att vi skapar lokaler som kombinerar hög kvalitet med möjlighet att vid behov göra förändringar på ett hållbart sätt. Som stor fastighetsägare har vi ett ansvar att minska vår miljöpåverkan, inte minst vid ny- och ombyggnationer, och vi ser också ett ökat krav på hållbarhet från våra kunder. Att fortsätta utveckla det befintliga fastighetsbeståndet med moderna kvaliteter är en hållbar utvecklingstrend som är helt i linje med både vår och många kunders strävan att bidra till en hållbar tillväxt.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.