Märkningen av möbler breddas

14 maj 2020

IVL Svenska Miljöinstitutet blir majoritetsägare till märkningssystemet Möbelfakta, som sedan tidigare ägs av Trä- och Möbelföretagen. IVL ska driva och utveckla systemet framöver för att möta kraven i offentlig upphandling och kunna växa internationellt men med fortsatt tydlig samverkan med branschen som kommer vara delägare.

Möbelfakta.jpg
Bild: Pixabay

– Möbelfakta har spelat en viktig roll för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna garantera kraven på hållbara möbler vid upphandling. Genom att hemvisten nu blir hos en oberoende aktör som IVL kan systemet växa ytterligare och vi kan fortsätta att utveckla det utifrån ett vetenskapligt angreppssätt samtidigt som det fungerar praktiskt på marknaden. Vi ser att frågor kring klimat och cirkularitet kommer att vara viktiga komponenter framöver och där kommer IVL:s kompetens till användning, säger Anna Jarnehammar, affärsutvecklingschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem som riktar sig till producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra aktörer i möbelbranschen. Systemet bygger på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar och omfattar därmed såväl sociala, tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav. Det kan också användas som en guide vid olika typer av upphandling.

Med det nya systemet finns stor potential att öka antalet märkta möbler och bredda märkningen. Målet är att Möbelfakta ska bli den ledande märkningen för möbler i Norden.

– Samtidigt som Möbelfakta utgör en viktig kvalitetsgaranti för branschen är det angeläget för systemets trovärdighet att den fortsatta utvecklingen sker i en självständig organisation som motsvarar de offentliga upphandlingarnas krav på oberoende, säger David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen, och fortsätter; i IVL har vi hittat den idealiska samarbetspartnern och vi är mycket nöjda med att ha försäkrat oss om bästa tänkbara framtid för Möbelfakta, samtidigt som branschen även fortsatt kommer att ha inflytande över systemet.

Systemet utvecklas

Under året kommer flera projekt att starta för att utveckla systemet. Det handlar dels om att möta de krav som ställs på miljömärkningssystem i offentlig upphandling, dels om att harmonisera Möbelfakta i en internationell kontext där Norge, men även Europa, är viktiga marknader för möbelföretagen.

Ny vd för bolaget blir Johan Söderqvist som närmast kommer från byggbranschen där han har arbetat med hållbarhetsfrågor för byggmaterialföretag.

– Jag ser fram emot att vara med och utveckla Möbelfakta. Med det nya systemet finns stor potential att öka antalet märkta möbler och bredda märkningen. Målet är att Möbelfakta ska bli den ledande märkningen för möbler i Norden och en etablerad märkning i Europa, säger Johan Söderqvist.

Bred expertis

Möbelfakta har i dagsläget närmare 60 aktiva företag med över 1000 produkter och möbelserier. Det är framförallt inriktat på möbler som används i offentliga miljöer men även varumärken som är mer inriktade mot privatkonsumenter använder Möbelfaktas märkning för sina produkter.

På IVL kommer Möbelfakta att samverka dels med den breda expertis som finns inom miljöområdet och även med dotterbolagen Basta och EPD International som fokuserar på kemikaliefrågor och klimatdeklarationer. Verksamheten ska vara icke vinstdrivande men generera ett överskott för att säkerställa en långsiktig utveckling av systemet. Ett kriterieråd har också etablerats som ska utgöra en resurs för omvärldsanalys av hur trender inom märkning utvecklas och förmedla relevanta och aktuella krav för märkningssystemet.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.