Logistik fortfarande hett

8 september 2022

Innan sommaren lanserade Cushman & Wakefield sin rapport Logistics Sweden 2022 där de ger en uppdaterad syn på den svenska logistikmarknaden. Här följer en sammanfattning av rapporten som bland annat påvisar att logistik fortsätter att vara ett av de mest attraktiva segmenten inom fastighetsmarknaden. Investerarnas intresse är fortfarande högt trots de osäkerhetsfaktorer som råder på marknaden och även investerarnas efterfrågan på just logistikfastigheter har varit fortsatt högt, trots rekordhöga kapitalkostnader.

cushman.jpg
Bild: Cushman & Wakefield

2021 var ett rekordår för logistiksegmentet i Sverige; total investerad volym överskred  50 miljarder kronor. Den positiva trenden har fortsatt under 2022 med ett starkt första kvartal vad det gäller investeringsaktivitet, där transaktionerna summerades till 10 miljarder kronor.

Rekordlåga nivåer

Prime yielden för logistiksektorn nådde  rekordlåga nivåer under 2021 för att börja stabilisera sig runt 3.4% för de mest attraktiva tillgångarna i Stockholm och Göteborg, och 4% i de regionala logistikhubbarna.

låg vakansgrad

Nästan 800 000 kvm ny logistikyta tillfördes marknaden under 2021, med ytterligare 1.5 miljoner kvm som förväntas bli klara mot slutet av år 2022. Trots att  utbudet är på nivåer som aldrig tidigare  noterats, överträffas det fortsatt av efterfrågan med, vakanser i premiumsegmentet som fortsätter hålla sig under 1%, med en genomsnittlig vakansgrad på cirka 4%.


stabila hyror

Trots den  stora produktionen av nya ytor, är hyrorna för distributionscenter fortfarande relativt stabila i Sverige på runt 900 SEK/kvm för premiumfastigheterna i Stockholm. En mindre ökning i hyrorna för cross-dock fastigheter noterades dock i Stockholm, där hyrorna nu uppgår till omkring 1,750 SEK/kvm i de mest attraktiva lägena. Hyrorna för både cross-dock och distributionscenter förväntas stiga något under 2022 som resultat av ökade byggkostnader i kombination av stabiliserade eller högre yielder.

utmaningar som påverkar

Det finns ett antal utmaningar som förväntas påverka logistikmarknaden under 2022 som kan härledas till Rysslands invasion av Ukraina, störningar i leveranskedjan och ökade byggkostnader. Energi- och bränslekostnader och försämrade finansieringsmöjligheter är även det av betydelse. Trots detta är synen på marknaden fortsatt positiv med stark kontinuerlig efterfrågan på logitsikytor  och en omfattande förväntad pipeline gällande utveckling av ny yta de tre kommande åren. 

Ladda ner hela rapporten här

Av: Cushman & Wakefield

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.