Ljus framtid för branschen

11 september 2018

Rekordsiffror för nybyggnation och e-handeln fortsätter driva på utvecklingen på logistikmarknaden. Logistiksegmentet står inför en ljus framtid då den positiva trenden kommer att hålla i sig. Det, och mycket mer, konstaterade Colliers i sin senaste logistikrapport.

Göteborgs Hamn.jpg
Bild: Göteborgs Hamn

U thyrningsmarknaden inom industri och logistik i Sverige går som tåget. Både rådande högkonjunktur och e-handelns framfart gör att vakansgraden är relativt låg på både moderna och befintliga ytor. Störst efterfrågan är det framför allt i storstadsregionerna. Här vågar en del fastighetsägare även uppföra anläggningar på spekulation, utan klara hyresgäster. För att våga bygga på spekulation behövs dock en rad kriterier uppfyllas:

  • Ett extremt bra logistikläge.
  • Låg vakansgrad på både moderna och äldre industri- och logistikfastigheter inom det egna och andras bestånd i samma område.
  • En efterfrågan och en ständigt rörlig marknad.
  • Produkten som levereras måste vara generisk och byggas enligt vissa standardiserade kriterier för att öppna upp för flera olika typer av verksamheter.

E-handeln driver på

E-handeln driver på och ställer hela tiden nya krav på marknaden. Förfrågningarna är både stora och små, man vill ha flexibla avtalstider och ytor som passar både vid en högre och lägre egen försäljning. E-handelsbolagen vill inte sällan ha ett så flexibelt avtal som möjligt. Dessutom ställer deras kunder krav på snabbare och snabbare leverans som i sin tur gör att logistikanläggningarna måste uppföras nära konsumenterna. Det pratas i dag ofta om sk citylogistik då kravet på ”same day delivery” kommer att bli allt vanligare. E-handeln har sedan 2003 ökat omsättningen med cirka 1 400 procent och är en av de största anledningarna till den positiva utvecklingen och det ökande byggandet inom logistik.  

Nytt eller befintligt?

År 2017 var ett rekordår inom nybyggnation och 2018 ser ut att bli ännu bättre. Anledningen till rekordsiffrorna 2017 var bland annat att det frigjordes yta i exempelvis Göteborg, något som öppnade upp för Hisingen logistikpark där fem aktörer valt att satsa. Även Boozt i Ängelholm, Elektroskandia i Örebro och Biltema i Halmstad har varit stora etableringar.

Valet mellan nya och befintliga ytor bestäms av en rad parametrar. Historiskt sett har nya fastigheter kunnat erbjuda en lägre hyra, något som till viss del gäller även i dag. Väger man dessutom in driftsekonomin som är lägre i en ny anläggning kanske valet känns enkelt. Dock brukar nybyggt kräva 10-åriga hyresavtal i kombination med 12 månaders byggtid och kan kanske tvinga ut en del företag på de befintliga marknaden. Men kan man som hyresgäst vänta de 12 månaderna och tänka sig en generisk produkt kan kanske förutsättningarna ändras.

För att klassa en logistikbyggnad som modern krävs följande kriterier:

  • Cross dock-terminal eller distributionscentral/lager/centrallager
  • Invändig takhöjd till balk på minst 10 m (gäller ej för cross dock)
  • Flertalet vädertätade porthus
  • Hög golvbärighet, minst 30 kN/kvm
  • Miljöklassad

Oftast efterfrågar hyresgästerna cirka 10 meter i takhöjd till balk. Vill man säkra sin byggnad och möta dagens krav på moderna fastigheter bör takhöjden dock vara 11,7 meter. Att uppföra lager högre än 11-12 meter på en del av en större yta blir emellertid ibland ett problem då detaljplanen kan begränsa möjligheten att skapa höglager/automatiseringslager på 20-30 meter. När det gäller bärigheten gäller 3 ton per kvm som minimum med en rekommendation att försöka nå 5 ton per kvm.  Göteborg i topp 

Det finns flera goda logistiklägen i Sverige, inte minst kring våra tre största städer. Göteborg klassas sedan mer än tio år tillbaka som Sveriges bästa. Hisingen har länge varit ett starkt alternativ för etableringar och ett av de största pågående projekten just nu är Hisingen Logistikpark. Totalt handlar det om en yta på 500 000 kvm som ska exploateras. I regionen ligger även Mölnlycke Logistikpark strategiskt placerad utmed riksväg 40. På väg mot Landvetter ligger även Bårhults företagspark och även Partille, nordost om Göteborg, är ett intressant läge för logistik. Landvetter logistikpark, som är en del av Airport City, håller på att utvecklas vidare med möjlighet till ytterligare 100 000 kvm logistikyta. Fortsätter man förbi Landvetter kommer man till Borås där Viared länge varit ett attraktivt läge för logistik. Även här planeras det för fler etableringar framöver. 

E-handeln driver på och ställer hela tiden nya krav på marknaden.


över 1 000 000 kvm

I Öresundsregionen är givetvis landets tredje största stad, Malmö, en attraktiv ort för logistiketableringar. Här byggs nu Malmö Industrial Park i Norra hamnen som på sikt kommer att omfatta 1 000 000 kvm. Strax öster om Malmö ligger Sunnanå som tillhör Burlövs kommun. Här håller Catena på att utveckla en logistikpark och har ytterligare mark som ska detaljplaneras. I Helsingborg ligger Sveriges näststörsta containerhamn och fina logistiklägen finns, förutom i hamnen, i Torstarps industriområde där bland annat Catena kan bygga 105 000 nya kvm. 15 minuter nordost om Helsingborg växer E-City Ängelholm upp, ett nytt klusterkoncept för e-handel. 

het tillväxtregion

I Stockholmsregionen är Arlandaområdet ett av de mest växande och ligger dessutom  i ett optimalt läge för just logistik. Strax söder om ligger Rosersberg, en av landets hetaste tillväxtregioner med målet att skapa ett världsledande, miljösmart logistikcenter. Brunna logistikpark, mellan Bro och Kungsängen, är ett annat utvecklingsområde där det har startats många projekt på spekulation de senaste åren med gott resultat. GreenHub Bro i Nygårds industriområde ligger cirka 15 minuter från Brunna och även här finns det flera nybyggnationsmöjligheter framöver. Även i Stockholm Syd finns det stora möjligheter till framtida etableringar både i Nykvarn och Södertälje.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.