Ledigt i bästa kommunikationsläge

7 december 2017

Genom regelbundna kundmöten skapar Kungsleden sig kunskap om hyresgästens verksamhet, vilket gör att de kan vara lyhörda och på så sätt tillgodose hyresgästens ändrade behov under hyresförhållandet. Just nu finns det chans att hyra lokaler hos Kungsleden, både vid Södervärn och i Sparta. Håll även utkik efter deras spännande nybyggnadsprojekt i Hyllie. Vi har pratat med Tobias Nilsson, Förvaltare på Kungsleden.

kungsleden-malmoe-mars-2015-_66_3254.jpg
Kungsleden kan erbjuda bra kontorslokaler från 600 kvm-3 000 kvm i bästa kommunikationsläget vid Södervärn

I vilka områden äger ni lokaler?

– Kungsledens största områden är våra två kluster Hyllie och Fosie i Malmö, men vi har även fastigheter i andra områden i Malmö, Burlöv, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Hässleholm.

Kan du berätta om några specifika projekt som är på gång eller några lediga objekt?

– Vi kan erbjuda bra kontorslokaler från 600 kvm-3 000 kvm i bästa kommunikationsläget vid Södervärn i vår fastighet Julius 1. Vi har även flexibla lokaler i olika storlekar för kontor och andra användningsområden på Sparta i Lund med närhet till Ideon. Ett jättespännande projekt är vår markanvisning för kontor i Hyllie om 8 400 kvm BTA utmed Hyllie Boulevard i närheten av den planerade parken och Malmö Internationella Skola. Just nu pågår parallella uppdrag med två olika arkitektbyråer, och vi hoppas kunna presentera visionsbilder inom kort. Byggnaden blir sju våningar hög och en byggstart bedöms vara möjlig vid årsskiftet 2018/2019.

Vad ska man som hyresgäst tänka på i valet av hyresvärd?

– Att man väljer en seriös och långsiktigt stabil fastighetsägare som sätter hyresgästen i fokus. Att man undersöker om det vid förändrat lokalbehov finns möjlighet att göra det inom befintlig fastighet eller i någon annan fastighet i fastighetsägarens bestånd.

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst?

– Vid vilket tillfälle hyresavtalet kan sägas upp och ansvarsfördelningen är några saker som det kan uppstå missförstånd om. Detta kan lätt undvikas om man gemensamt går igenom hyresavtalet punkt för punkt innan undertecknande. Genom en öppen och ärlig dialog under hyrestiden kan många missförstånd lösas och i många fall undvikas helt.

Vad är viktigt för hyresgästen att vara extra uppmärksam på när det är dags att skriva hyreskontrakt?

– Att man har full kontroll på vilka åtagande man tar på sig genom undertecknande av hyresavtalet. Vi brukar alltid gå igenom avtalet med hyresgästen för att vara säker på att avtalet speglar vad vi kommit överens om och att hyresgästen förstår vad det innebär, innan hyresgästen undertecknar avtalet.

På vilket sätt arbetar ni tillsammans med era hyresgäster när det gäller miljöfrågor?

– Vid våra kundmöten är hållbarhet och miljöfrågor alltid en av punkterna på dagordningen. På mötena försöker vi gemensamt hitta bra lösningar för att minska miljöbelastningen. Det kan vara alltifrån enklare saker som ändrat beteende, men även större investeringar på nya tekniska lösningar. Kungsleden har under en längre tid investerat i modernare och energisnålare anläggningar för att minska energiförbrukningen samt fler och bättre Miljöhus för att underlätta källsortering av fler fraktioner. Laddstationer för elbilar, bra utrymmen för cykelparkering, energisnålare belysning är även andra saker vi gemensamt med våra hyresgäster investerat i. I vårt kluster i Fosie hoppas vi inom kort kunna investera i en större solcellsanläggning.

Vad är det viktigaste för er i relationen med en hyresgäst?

– För Kungsleden är det viktigt att vi har en ömsesidigt god och långsiktig relation med våra hyresgäster. Genom regelbundna kundmöten skapar vi oss kunskap om hyresgästernas verksamhet, vilket gör att vi kan vara lyhörda och på så sätt tillgodose våra hyresgästers ändrade behov under hyresförhållandet.

Vilka tips kan ni ge till lokalsökande företag?

– Förutom att man ska vara ute i god tid är det viktigt att man gör en kravspecifikation innan man går ut och söker lokal. Fundera igenom i vilka områden verksamheten passar med tanke på kunder och personal, vilken storlek, utformning och standard på lokalen önskas. Behövs det expansionsmöjligheter? Har man gjort det går processen betydligt fortare och enklare, och man blir oftast betydligt nöjdare när man väl flyttat.   

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.