Lös lokalbehovet med moduler

4 maj 2021

Sverige ska ställa om till en cirkulär ekonomi, enligt ett regeringsbeslut från 2020. En växande verksamhet som redan är cirkulär är svenska Expandia, som hyr ut tillfälliga lokaler. Flera kunder delar på investeringen – och minskar tillsammans klimatavtrycket.

Expandias vd Jonas Wallstedt. Bild: Expandia

- Våra moduler används igen och igen av verksamheter som behöver dem, säger Jonas Wallstedt, vd för Expandia.

När en modul använts färdigt av till exempel en förskola renoverar vi och uppgraderar den innan den hyrs ut till nästa kund.

Regeringen beslutade 2020 om en offensiv nationell strategi för en cirkulär ekonomi. Den går ut på att minimera avfall och öka återanvändningen av våra resurser. Målet är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

”Allt skapas för att återanvändas”

Ett exempel på en cirkulär lösning som redan existerar är moduljätten Expandia, med huvudkontoret i Västerås. Det branschledande familjeföretaget har ökat sin omsättning från 60 miljoner till drygt 1,1 miljarder kronor de senaste 20 åren. Affärsidén är att leverera tillfälliga lokaler av hög kvalitet, tillverkade i Sverige: skolor, förskolor, kontor och boenden anpassade efter respektive verksamhet.

– I vårt modulsystem går allting runt. Inget tillverkas i onödan utan skapas för att återanvändas. När en modul använts färdigt av till exempel en förskola renoverar vi och uppgraderar den innan den hyrs ut till nästa kund, berättar Expandias vd Jonas Wallstedt, som jobbat i branschen sedan 1988.

Delningsekonomi: Minskar priset och klimatavtrycket

Både moduler och tillbehör – som trappor och ramper – är utformade för att kunna monteras och demonteras flera gånger.

– Eftersom flera kunder delar på samma investering kan vi hyra ut modulerna till bra priser – samtidigt som vi minimerar vårt klimatavtryck.

Expandias moduler används normalt över 20 år och när en moduls livsresa är slut landar den så gott som alltid på en permanent plats.

– Det kan vara hos en idrottsförening, eller en förskola som vill behålla den. I mitt yrkesliv har jag överblickat ungefär 35 000 moduler och har i princip aldrig varit med om att en modul rivs och kastas på sopberget. Miljöpåverkan är med andra ord minimal.

Modulerna ger andrum

Behovet av modullösningar har ökat stort under 2000-talet, berättar Jonas Wallstedt.

– Modulerna har blivit ett nödvändigt planeringsverktyg för kommuner, regioner och företag.

Det kan handla om att en skola ska renoveras, om att barngrupperna växer så att en förskola med kort varsel behöver större ytor eller om att ett företag snabbt expanderar.

– Ett lokalbehov kan uppstå plötsligt, både i skolans värld och i näringslivet – men en stor bygginvestering kan där och då vara för osäker eller olönsam. Att hyra tillfälliga lokaler blir andrummet som behövs så att man längre fram kan fatta ett välgrundat beslut om att bygga eller inte bygga.

I de flesta fall löser Expandia inte ett totalt behov, utan en tillfällig topp.

– Idag kan du välja var dina barn ska gå i förskola och skola, och det har blivit svårt för kommunerna att planera långsiktigt för sina barngrupper. En friskola kan dyka upp som snabbt blir väldigt populär – eller en friskola kan stänga; då är det kommunens ansvar att erbjuda skolplatser. Med våra modullösningar finns vi som en resurs och hjälper kommunerna att klara pusslet.

När lokalerna inte längre behövs monteras de ner och fraktas bort.

– Som kund blir du direkt av med kostnaderna och kan använda marken till något annat.

”Renoveringen är en hjärtefråga”

För att modulerna ska kunna vandra vidare i kretsloppet och hyras ut på nytt renoveras de. Efter cirka 20 års hyrestid får de nytt liv och byggs om för att möta de nya byggkraven. Det sker i renoveringshallar i Västerås och i skånska Stidsvig.

– Inom kort kommer vi att börja bygga ett nytt huvudkontor i Västerås med en ny renoveringshall som kommer att rymma betydligt fler moduler. Renoveringen är en hjärtefråga för oss. Att renovera en modul kostar i många fall ungefär lika mycket som att investera i en ny, men att skrota en funktionell modul skulle kännas helt fel för oss. Den cirkulära idén är en del av företagets själ sedan Expandia grundades 1989.

Till skillnad från andra byggaktörer – som kan anpassa sina permanenta byggnader efter aktuella regler vid byggnationen – måste Expandias moduler leva upp till nya lagkrav och byggregler varje gång modulerna hyrs ut på nytt.

– I renoveringshallarna får modulerna inte bara nytt ytskikt, vi uppdaterar dem också till det senaste inom energieffektivitet och byggteknik.

Först i branschen att frakta med tåg

I modulernas kretslopp står dock transporterna med lastbil för en negativ miljöpåverkan. Expandia har därför som enda företag i branschen börjat frakta delar av sin modulflotta med tåg för att minimera klimatavtrycket.

– Vi samarbetar med logistikföretaget Green Cargo och har tillsammans renoverat och anpassat åtta vagnar som kan frakta totalt 16 moduler. Genom att låta modulerna åka tåg minskar koldioxidutsläppen med cirka 99 procent jämfört med en lastbilstransport motsvarande sträcka, berättar Jonas Wallstedt.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.