Krinova sätter rekord

14 maj 2018

På Krinova Incubator & Science Park, strax intill Högskolan Kristianstad, har drygt 100 företag sin hemvist. Hit kommer också årligen drygt 25 000 besökare på möten och konferenser. På Krinova finns också kontorslokaler att hyra för dig som vill nätverka i en expansiv miljö. Inflödet av företag eller embryon till företag till Krinovas innovationsarena har aldrig varit större. Under förra året sattes också rekord i antal hyresgäster och i antalet besökare på mötesplatsen. Krinova har heller aldrig tidigare drivit så många och stora projekt.

Krinova_Precoius People.jpg
Foto: Precoius People.jpg

Omsättningen för 2017 landade på 14,6 miljoner kronor. Men det verkliga resultatet av Krinovas verksamhet är det som sker i form av tillväxt i företag och ökad attraktionskraft för Skåne och nordöstra Skåne. Under 2017 startade flera stora projekt. Ett av dem är TÖS-projektet (Tillväxt Östra Skåne) där Krinova arbetar med att stärka innovationsförmågan i 50 bolag i 12 kommuner i östra Skåne.

Tack vare finansieringen från Region Skåne och Kristianstads kommun, som blev klar i fjol, kan nu Krinova skala upp utvecklings- och innovationsstödet till matföretag i hela Skåne. Krinova har sedan drygt 10 år arbetet med att ge skånska matföretag stöd men kan nu erbjuda stöd till ännu fler företag. Krinova fick också i december uppdraget att bli motor i en nationell satsning på livsmedelsområdet finansierad av Vinnova. Satsningen är en del i regeringens åtgärdspaket för stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan med fokus på innovationsarbete och inkubation. Tillsammans med Inkubera i Örebro och 20 partners kommer Krinova via en plattform dela med sig av den kunskap och de verktyg, samt processer man redan byggt upp och som kommer att utvecklas inom partnerskapet. Målet är att underlätta för fler regionala matinkubatorer och innovationsarenor att etableras i landet för framgångsrik inkubation av matföretag.

Under fjolåret kom ytterligare 147 företag eller embryon till företag (IBO - Innovation Business Objects) till Krinovas innovationsarena. Det är en ökning med närmare 40 % jämfört med året innan. Glädjande är att det i princip är lika många män som kvinnor i ledande befattningar bland Krinovas IBO.

 De besökare, hyresgäster och företag som strömmat till Krinova under fjolåret visar tydligt den betydelse som Krinova har som mötesplats.


I mitten av hösten passerade Krinova hundrastrecket i antal hyresgäster, vid årsskiftet fanns 107 företag på Krinova. Det har varit ett framgångsrikt år även för många av Krinovas hyresgäster. AcelQ är ett framstående exempel. De är det första företaget någonsin från Sverige som nominerats till Citrix Innovation Award, ett innovationspris för IT-lösningar. Flera av företagen har också nyanställt och fått genombrott på nya marknader.

Och plats för fler företag finns. Letar du efter kontor eller en plats för ditt nästa möte eller konferens, kika här vad Krinova kan erbjuda.

Men det är inte bara hyresgäster som fyllt byggnaderna på Krinova. Det sattes även rekord i antal besökare. Närmare 26 000 besökare har under året deltagit i över 1 400 möten, aktiviteter och konferenser.

- De besökare, hyresgäster och företag som strömmat till Krinova under fjolåret visar tydligt den betydelse som Krinova har som mötesplats, säger Martin Johansson, styrelseordförande i Krinova.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.