Kontorstrenderna i Europa

18 oktober 2021

I spåren av pandemin parerar fastighetsägarna inom kontorssektorn en rad utmaningar. Det talas om återgång till kontoren, men också att stödja skiftet till nya sätt att arbeta, till exempel hybrida arbetssätt och distansarbete. Även om tidsramarna varierar, är frågorna i sig liknande för alla. Anders Hansén är ansvarig för CBREs Hyresgästrådgivning, Advisory & Transaction Services Occupier. I denna artikel tar han upp de sex viktigaste trenderna och insikterna från CBREs senaste CBRE EMEA Occupier Sentiment Survey.

Trend #1

Kontoren kommer att fyllas på under resten av året, mest hos mindre och medelstora företag. Återvändandet till kontoren är fortfarande begränsat och varierande, men företagen gör stora ansträngningar för att få igång återgången till kontoren. De flesta företag har som mål att nå full återgång i slutet på året. Vad full återgång innebär är dock varierande.

Trend #2

Blandat arbetssätt eller hybridarbete är slutmålet för de flesta företag. De flesta företagen, och nästan 80% av alla större företag, siktar mot någon form av blandat arbetssätt eller hybridarbete. Slutgiltigt beslut beror på vilket inflytande medarbetarna ska ha, samt interna beslutsprocesser.

Trend #3

Kontoren utformas efter hur företagen planerar för framtida arbetssätt och arbetsfördelning. Klart är att kontoret kommer att användas annorlunda än tidigare. Få företag kommer att erbjuda endast distansarbete, istället siktar de flesta på en lösning med kontoret som bas och utgångspunkt.

Trend #4

Nya arbetsstrategier kommer att påskynda tillväxten av varierande arbetsplatser ”flexspace” och coworking. Företagens intresse för coworking kommer att öka, dels för att klara efterfrågan på varierade arbetsplatser, men också som ett sätt att öka medarbetarnas val av arbetsmiljöer.

Trend #5

Kontoren kommer att vara starkt inriktade på samarbete, engagemang och kultur. Stor del av kontorslokalerna kommer att tillägnas åt samarbetsytor. Företagen har accepterat att det inledningsvis finns behov av att experimentera med pilotprojekt på utvalda delar av kontoret för att på så sätt testa sig fram till rätt typ av utformning.

Trend #6

De arbetsplatsstrategier som de stora hyresgästerna driver fram kommer att ge ökat värde och påvisa skillnad mellan fastigheter av olika kvalitet.

Huvudsakliga frågeställningar och slutsats

Det finns en rad utmaningar för hyresgäster i Europa. Hur bemöter hyresgästerna olika frågor och vad anser de är den bästa vägen framåt? När är det troligt att beläggningen på kontoret stabiliseras och hur kommer framtida arbetsmönster att fastställas? Till sist, vad blir de främsta drivkrafterna och resultaten av företagens framtida arbetsplatsstrategier?

Resultaten från vår senaste EMEA Occupier Sentiment Survey visar att flexibilitet, teknik och hybridarbete flyttar upp på agendan. Det är också tydligt att det blir ännu viktigare med en grundlig förstudie innan beslut fattas i dessa frågor. Detta kan t.ex. göras i samarbete med CBRE Workplace. De har djup kunskap och erfarenhet inom ämnet samt erbjuder effektiva verktyg för ändamålet. Läs mer om de senaste resultaten och trenderna från CBRE Occupier Sentiment Survey.

Läs hela rapporten här

Av: Anders Hansén, Head of Advisory & Transaction Services, Occupier


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.