Kontorshundar minskar stress

11 september 2018

Är hundar tillåtna på din arbetsplats? Om inte, kan det vara värt att tänka om. I en undersökning som utforskar svenskarnas attityder till hundar på jobbet, visar det sig att mer än hälften tycker att hundar leder till en mindre stressad arbetsmiljö. Och ännu fler ställer sig positiva till de fyrbentas närvaro på arbetsplatsen.

kontorshundar.jpg
Bild: pixabay

Åtta av tio svenskar anser att det är bra för den mentala och fysiska hälsan att umgås med hundar, och sex av tio tycker att hundar på jobbet leder till en mindre stressad arbetsmiljö. Det visar en undersökning om svenskarnas attityder till hundar, som Sveriges största hundmatsproducent Doggy låtit genomföra. Många gillar också tanken på att ha hundar på arbetsplatsen, hälften av svenskarna är positiva till fyrbenta vänner på jobbet. Bland hundägare är siffran föga förvånande ännu högre, hela sju av tio svarar att hundar på arbetsplatsen är något positivt.

Tillåtet eller inte?

Undersökningen skickar också en hälsning till landets arbetsgivare. En av fyra hundägare skulle vilja ta med sin hund till jobbet, men det är idag inte tillåtet på deras arbetsplats. Faktum är att en arbetsplats attraktivitet till och med kan påverkas av huruvida hunden är välkommen. Två av tio svenskar jobbar på en arbetsplats där hundar är välkomna. Bland Sveriges hundägare är samma siffra tre av tio. Det indikerar att hundägarna antingen har skaffat hund på grund av att det är tillåtet på deras arbetsplats eller att de aktivt har valt en arbetsplats där det är tillåtet att ta med hunden.

Doggys undersökning visar också att fyra av tio svenskar som idag inte har hund, skulle vilja skaffa en. Av dem är det mer än 40 % som inte skaffar hund trots att de vill, eftersom de inte skulle kunna ta med sig hunden till jobbet.– Att döma av undersökningen så månar svenskarna verkligen om hundens bästa. Det gör vi på Doggy också, så det gläder oss! Samtidigt är det viktigt att visa respekt för allergiker och hundrädda.Om alternativet till exempel är att ha hunden hemma många timmar om dagen är det förstås nödvändigt att hitta andra lösningar, eller helt enkelt vänta med att skaffa hund tills de rätta förutsättningarna finns. Till exempel en arbetsgivare som gillar hundar, avslutar Frida Bresander.

Om hundar på arbetsplatsen:

- 8 av 10 anser att det är bra för den mentala och fysiska hälsan att umgås med hundar.

- 1 av 3 hundägare tar med hunden till jobbet.

- Hälften av svenskarna är positiva till att ha hundar på sin arbetsplats.

- 40 % av de som inte har hund, anger att ett skäl är att de inte kan ha med hunden på jobbet.

- Hundägare jobbar i större utsträckning på kontor där hundar får vara, än på kontor där hundar inte är tillåtna. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.