Kontorets möjligheter efter Corona

13 augusti 2020

Kontorsmarknaden kommer att vara full av liv och aktivitet då fler företag kommer att fokusera på kontorsdesign som främjar innovation, kreativitet och teamwork, förutspår kommersiella fastighetsrådgivaren Colliers International.

colliers.jpg
Bild: Pixabay

Mer än 5 000 svarande från 18 olika branscher slutförde Colliers globala "Work from Home-undersökning",- som fann stöd för fortsatt arbete hemifrån efter att pandemin är över, men också en önskan att återvända till kontoret för att samarbeta med kollegor. En del respondenter uttryckte att de saknade att ha en mer definierad uppdelning mellan arbete och fritid. Rapporten drar slutsatsen att kontoret är långt ifrån dött, men att företag fortsättningsvis kommer att använda sig mer av distansarbete nu än innan Covid-19 bröt ut.

Thomas Jalde, Director Corporate Solutions på Colliers:

- Resultatet av undersökningen ser ungefär ut så som jag förväntade mig och jag skulle vilja lyfta några delar från rapporten som jag tycker är lite extra intressanta: Drygt 60% svarade att man saknade möjligheten till samarbete med kollegor i personliga möten, och knappt 50% saknade en tydlig avgränsning mellan att arbeta hemma och att vara på arbetet. Även spontana möten och önskan om att lättillgängligt nå chefen hamnade lite lägre ned i procentskalan. Undersökningen visade att 8 av 10 eller ca 80% skulle vilja arbeta minst en dag hemifrån efter covid-19. Det kommer såklart få  konsekvenser men jag skulle säga att det är lite för tidigt att se hur stora förändringarna kommer att bli, då pandemin inte är över ännu. 

Undersökningen visade att 8 av 10 eller ca 80% skulle vilja arbeta minst en dag hemifrån efter covid-19.

- Över 75% av de som svarat känner samhörighet till sitt team. Av de team som hade möten på morgonen och slutet på eftermiddagen svarade 10% att de kände ännu mer tillhörighet till gruppen under denna perioden än innan. Hur man upplevt denna period beror på vilket behov du har som individ, vilka arbetsuppgifter du har, men också hur mycket du har att göra. Undersökningen och dess svar visar att företag behöver ha en strategi för hur de skall analysera sina framtida lokalbehov för att tillgodose både företagets och de anställdas behov.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.