Kontoret viktigare än någonsin

7 mars 2023

Ny arbetslivsundersökning från Novus, på uppdrag av Stockholms Handelskammare, visar att även om flexibiliteten är här för att stanna spelar kontoret fortsatt en viktig roll. Mer än 70 procent av kontorsarbetande stockholmare vill vara på kontoret när man ska samarbeta med andra och över 70 procent vill vara på kontoret när man ska leda och motivera andra kollegor.

I samarbete med Novus har Stockholms Handelskammare tagit tempen på de kontorsarbetande stockholmarna och deras arbetsgivare, för att få en ökad förståelse för hur man ser på arbetslivet nu efter pandemin.

- Att vi har en levande stad vinner alla på – det leder till att människor vill bosätta sig här, och i förlängningen också att företag vill etablera sig här. Därför är frågan om arbetslivets utformning enormt viktig för oss, och våra medlemmar, säger Hedda Jakobsson, näringspolitisk strateg, Stockholms Handelskammare.

 Kontoret är även viktigt för att känna att man är en del av ett sammanhang – det uppger närmare 80 procent i vår undersökning.

Före pandemin arbetade närmare 80 procent av de kontorsanställda i Stockholm i princip aldrig hemifrån – man var alltid på kontoret. I dag tillbringar tjänstemännen i snitt 3,3 dagar i veckan på kontoret. Majoriteten av de tillfrågade tjänstemännen, närmare 60 procent, vill vara på kontoret ungefär tre dagar i veckan eller mer och för gruppen som helhet finns det ett önskemål om att arbeta på kontoret i snitt 2,9 dagar i veckan.

Arbetsgivarna och arbetstagarna delar däremot inte samma syn på det hybrida arbetslivet. Undersökningen visar att närmare 80 procent av arbetsgivarna vill att deras anställda är på kontoret tre dagar eller mer och nästan var fjärde arbetsgivare vill att de anställda ska spendera alla veckans dagar på kontoret.

- Även om flexibiliteten är här för att stanna fyller kontoret nästan en ännu viktigare roll nu efter pandemin. Det är på kontoret som majoriteten av oss mår bäst, har det som roligast och rör på oss allra mest. Kontoret är även viktigt för att känna att man är en del av ett sammanhang – det uppger närmare 80 procent i vår undersökning, säger Hedda Jakobsson, näringspolitisk strateg, Stockholms Handelskammare.

Bland tjänstemännen i Stockholm tycks man fördela sina arbetsuppgifter utifrån den plats man arbetar ifrån. Över 70 procent av de svarande tjänstemännen föredrar att sitta hemma när de ska arbeta med krävande arbetsuppgifter som kräver fullt fokus.

Trots det hybrida arbetlivet uppger 70 procent av arbetsgivarna att man inte har genomfört några förändringar av kontorets utformning eller storlek, sedan pandemin.

- Det är stora förändringar som skett under kort tid när det kommer till nya beteende och önskemål i arbetlivet och vi kan förvänta oss att kontorets utformning i mångt och mycket kommer att förändras för att möta upp de nya behoven, avslutar Hedda Jakobsson, näringspolitisk strateg, Stockholms Handelskammare.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.