Kontoret i fokus

15 juni 2021

JLL presenterar ”Benchmarking Cities and Real Estate” en global analys som visar på att kontoren åter kommer att agera motor för städernas återhämtning när restriktionerna efter pandemin gradvis släpper. Ett ökat behov av sociala ytor dämpar pressen att minska kontorsyta per anställd även om ett ökat hemarbete minskar behovet av arbetsplatser.

- Vi ser ett ökat behov att mäta och utvärdera nyttan av lokalerna på individ-, bolag- och stadsnivå. När vi går in i återhämtningsfasen efter pandemin förväntar vi oss att kontor i centrala lägen återigen kommer att vara hubbar för sociala- och affärsrelaterade kontakter, dock anpassade till nya sätt arbeta och leva i framtiden, säger Jeremy Kelly, Lead Director, Global Cities Research, JLL.

Kontoret kommer att återigen bli viktiga för att bygga företagskultur och främja kreativitet, en viktig drivkraft för att de anställda ska vilja komma tillbaka till kontoret.

- Vår globala rapport bekräftar att sociala aspekter och mötet mellan individer återigen kommer att vara i fokus när kontoren tillåts öppna efter pandemin, en trend som kommer gynna efterfrågan på attraktiva lokaler i växande städer även i Sverige. Kontoret kommer att återigen bli viktiga för att bygga företagskultur och främja kreativitet, en viktig drivkraft för att de anställda ska vilja komma tillbaka till kontoret, säger Niclas Höglund, Head of Research, JLL Sverige.

JLLs rapport, Benchmarking Cities and Real Estate, som genomförts av JLLs Global Benchmarking Services (GBS), visar på behovet för företag att följa hur de utnyttjar sin yta för att bedöma sitt framtida behov av lokaler. Nya behov ställer även krav på myndigheterna att förbättra planprocesser för att tillhandahålla flexibel och hållbar stadsutveckling.

Ladda ner rapporten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.