Kontor för "det nya normala"

10 juni 2021

Företag som inte justerar kontoren till det nya normala riskerar att stå med kontorslokaler anpassade efter det “gamla vanliga”. Måndag 14 juni lanseras Merry Monday, en ny expertiskombination av ledarskap, inredning och neuroestetik som hjälper företag att skapa kontorsmiljöer för arbetsplatser efter pandemin.

Merry.jpg
Mia Öhrn och Lena Nyholm som strategiskt anpassar kontorsmiljöer till de nya sätten att arbeta efter pandemin.

Framtidens arbetsplats debatteras intensivt nu. Med en önskan om fortsatt distansarbete och hybridlösningar tvekar dock många att ta beslut om hur företagens kontorsytor bäst ska utformas.

Rätt utformade kan de bli rent magnetiska och stimulera medarbetarnas engagemang, kreativitet, psykologiska trygghet, välmående och vilja att pendla till kontoret efter pandemin.

- Det är dags att bestämma sig för hur kontoren ska se ut! Rätt utformade kan de bli rent magnetiska och stimulera medarbetarnas engagemang, kreativitet, psykologiska trygghet, välmående och vilja att pendla till kontoret efter pandemin, säger Mia Öhrn, ledarskaps-/inredningsstrateg och samskapare av Merry Monday.

Som för så många andra komplexa utmaningar krävs en kombination av kompetens. I detta fall räcker det inte att antingen tala ledarskap eller inredning eller varumärke. Expertis inom alla dessa områden måste kombineras, vilket Merry Monday erbjuder.


Undersökningar visar att efter pandemin vill medarbetarna:

  • Jobba på kontoret 2-3 dagar i veckan.
  • Utföra fokuskrävande och administrativa arbetsuppgifter ostört, gärna i hemmet.
  • Komma till kontoret för att samarbeta med kollegorna (ca 90%!)

Kontorsmiljöerna behöver alltså vara vackra, inspirerande och utformas för möten mellan kollegor och kunder, så att nya idéer kan växa tillsammans. Ju bättre anpassad kontorsmiljön är för denna omställning, desto effektivare start efter pandemin. 

- Merry Monday! Tänk dig en kontorsmiljö som är så härlig att varje måndag känns som ett varmt välkomnande. Efter pandemin finns ett gyllene tillfälle för företag att skapa en sådan känsla, säger Lena Nyholm, inredningsdesigner och samskapare av Merry Monday. Vi gör inte det gamla vanliga, vi skapar det nya härliga.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.