Kommersiella fastigheter står stadigt

3 maj 2022

Rysslands invasion i Ukraina har inte nämnvärt påverkat marknaden för kommersiella fastigheter i Europa, även om framtiden är oviss. Detta skriver fastighetsrådgivaren Colliers i sin senaste rapport EMEA Capital Markets Snapshot Q1 2022.

colliers_webben.jpg
Bild: Colliers

Det makroekonomiska och geopolitiska världsläget försämrades drastiskt under första kvartalet 2022 då Ryssland oprovocerat startade krig mot grannlandet Ukraina. De europeiska ekonomierna var redan innan Ryssland/Ukraina-situationen hårt prövade efter två år av pandemi och med stigande kostnader för energi, drivmedel och byggvaror. Alla dessa parametrar har förvärrats till följd av kriget och inflationen har på senare tid stigit kraftigt.

Den ränteoro som för tillfället råder bland börsens investerare har än så länge inte fått ett negativt avtryck i direktmarknaden eftersom fastighetsbolagen har låga fasta räntor som ofta är bundna med långa löptider.

Trots det försämrade omvärldsläget har den kommersiella fastighetsmarknaden fortsatt att återhämta sig efter pandemin; detta gäller såväl hyresmarknaden som investeringsmarknaden. Preliminära siffror från Colliers indikerar att den totala transaktionsvolymen i EMEA ökade med 5 procent under första kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021, och den rullande 12-månaders transaktionsvolymen är upp med 7 procent.

- Nedåtriskerna i ekonomin har förstärkts av Rysslands krig mot Ukraina, säger Karin Witalis, Head of Research på Colliers. Fastigheter som investeringsobjekt är dock fortsatt efterfrågat vilket förklaras av flera faktorer. Fastigheter har låg volatilitet jämfört med aktier och dessutom diversifieringsfördelar i en multi-assetportfölj. Vidare är fastigheter en fysisk tillgång som kan förändras och förädlas genom aktiv förvaltning. Men viktigast av allt i dagens läge är kanske kommersiella fastigheters egenskaper som hedge mot inflation, i och med att hyreskontrakten i regel är indexerade mot KPI.


Den svenska investeringsmarknaden har varit fortsatt stark både vad gäller volym och prissättning under inledningen av 2022. Den totala transaktionsvolymen under Q1 2022 landade på strax under 50 miljarder kronor, vilket är en ökning med 45% jämfört med samma kvartal förra året. Hård konkurrens mellan investerare sätter fortsatt press på avkastningskraven.

Samhällsfastigheter, logistik/industri och bostäder var de största och mest eftertraktade segmenten under första kvartalet. Även kontor är på stark frammarsch i och med att det för var dag blir lite tydligare hur vi kommer att arbeta efter pandemin. Inom handel är efterfrågan starkast på defensiva segment som livsmedelsbutiker och lågprishandel.

- Den ränteoro som för tillfället råder bland börsens investerare har än så länge inte fått ett negativt avtryck i direktmarknaden eftersom fastighetsbolagen har låga fasta räntor som ofta är bundna med långa löptider. Dessutom är den genomsnittliga belåningsgraden historiskt låg. Detta talar för fortsatt hög aktivitetsnivå även framgent och då särskilt från kapitalstarka aktörer som inte är beroende av externa finansieringskällor, säger Daniel Gorosch, VD och Head of Capital Markets på Colliers.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.