Köpcentrum vinner mark i detaljhandeln

12 december 2017

Försäljningen i köpcentrum och handelsområden fortsatte den positiva trend som pågått sen mätningarna började 1988. Tillväxten i köpcentrum och handelsområden som försäljningskanal är starkt kopplad till nyetableringar. Byggtakten har varit hög i Sverige under de senaste åren och många vita fläckar har täckts. Det menar HUI Research.

köpcentrum.jpg
Frölunda Torg i Göteborg.

Försäljningen i köpcentrum och handelsområden fortsatte den positiva trend som pågått sen mätningarna började 1988 och tillväxten summerades till 4,1 procent avseende 2016. Tillväxttakten drivs på av nya köpcentrum som Mall of Scandinavia och Avion Shopping samt omfattande utbyggnationer av befintliga handelsplatser. Samtidigt kan HUI konstatera att intresset för att etablera ny handelsyta avtar och detta kan vara ett tecken på avmattning.

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en uppdaterad kartläggning av Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory”. Kartläggningen visar att försäljningen av detaljhandelsvaror i köpcentrum och handelsområden ökar med 4,1 procent under perioden 2015-2016. 

Tillväxten drivs på av nya och utbyggda handelsplatser. Räknat i kronor ökade försäljningen med drygt 11 miljarder kronor, vilket motsvarar nära hälften av detaljhandelns totala tillväxt 2016. Köpcentrum och handelsområden står för nära två femtedelar av detaljhandelns totala försäljning.

– Tillväxten i köpcentrum och handelsområden som försäljningskanal är starkt kopplad till nyetableringar. Byggtakten har varit hög i Sverige under de senaste åren och många vita fläckar har täckts. En redan hög konkurrens i kombination med en snabbt växande e-handel innebär att vi kan vänta oss en lägre tillväxt framöver, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research.

Den höga byggtakten kommer dock att hålla i sig ett tag till. Fram till och med 2020 planeras det för drygt 1 miljon kvadratmeter ny handel varav hälften redan håller på att byggas. Trots fortsatt tillväxt och planer på mer handelsytor finns det tecken på avmattning. I ett perspektiv som sträcker sig fram till omkring 2025 planeras det för 2,4 miljoner kvadratmeter ny handel. 

När förra årets kartläggning summerades var denna siffra 2,6 miljoner kvadratmeter. Detta indikerar att marknaden är något försiktigare med att utöka butiksytorna i samma takt som tidigare. Många detaljhandelskedjor eftersträvar redan idag att minska och effektivisera sina ytor.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.