Köper mark i Borås

2 november 2022

CA Fastigheter genomför ett förvärv av fastigheten Hevea 6 i Nordskogen, Borås. Fastigheten innefattar cirka 100 000 kvm markareal. Tillsammans med CA Fastigheters befintliga fastighet Hevea 4, som ligger bredvid, omfattar dessa två fastigheter cirka 190 000 kvm markareal.

CA.jpg
Bild: CA Fastigheter

I första skedet i utvecklingen av den förvärvade fastigheten kommer en lagerfastighet på cirka 15 000 kvm att uppföras åt hyresgästen Wikholm Form. Utöver den etableringen finns stora möjligheter för fler företag att etablera sig på fastigheten.

CA Fastigheters vision för fastigheten och området är en blandning av olika typer verksamheter och företag. Främst lager och logistik, sällanköpshandel och proffsbutik men även upplevelse- och restaurangverksamhet.


- Vi ser en stor potential för området och med våra två fastigheter. Läget är starkt, i närhet till växande delar av Borås samt med direkt anslutning till riksväg 42. På sikt kan det växa och bli ett nytt handels- och industriområde, säger CA Fastigheters regionchef Morgan Ulvestig.

Med förvärvet av fastigheten fortsätter vi också vår strategi att växa i starka regionstäder. CA Fastigheter AB:s fastighetsbestånd i Borås uppgår efter förvärvet och Wikholms etablering till cirka 95 000 kvm.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.