Jämställdheten i styrelser ökar långsamt

21 mars 2024

Kvinnor innehar 35,3 procent av platserna i Sveriges bolagsstyrelser, en ökning med 0,6 procentenheter sedan 2021. Sverige faller därmed i rankningen över länder med högst andel kvinnliga styrelseledamöter, från femte plats 2021 till sjunde plats i år. Det visar en studie från Deloitte.

Bild: Unsplash
Bild: Unspash

– Självklart är det uppmuntrande att vi gör framsteg, men utvecklingen går alldeles för långsamt och det är tråkigt att se Sverige falla i rankningen. Det är viktigt att vi håller fokus och vidtar konkreta åtgärder för att öka mångfalden i svenska styrelser, också vad gäller ålder, bakgrund och etnicitet, säger Therese Kjellberg, partner och styrelseordförande på Deloitte.

Studien Women in the Boardroom: A Global Perspective visar att kvinnor sitter på mindre än en fjärdedel (23,3 procent) av styrelseplatserna globalt, en ökning med 3,6 procentenheter sedan 2021. Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer det ta 14 år – till 2038 – innan kvinnor och män är jämnt representerade i styrelserna.

Bland toppländerna för kvinnlig representation återfinns Frankrike (44 procent), Norge (43,5 procent), Italien (40,4 procent) och Belgien (38 procent). Sedan 2021 har även Nya Zeeland (36,3) och Nederländerna (35,8 procent) gått om Sverige.

– Flera av länderna som ligger i topp har infört initiativ – såsom kvotering och redovisning – för att driva på utvecklingen. De verkar dock inte ha samma effekt på ordförande- och vd-rollerna, där den kvinnliga representationen är betydligt lägre, säger Therese Kjellberg.

Enligt studien uppgår andelen kvinnliga styrelseordföranden till 8,4 procent globalt, en ökning från 6,7 procent 2021. I Sverige har andelen kvinnliga ordföranden minskat, från 11,3 procent 2021 till 10,8 procent i år.

Även på vd-posterna går utvecklingen långsamt. Idag sitter kvinnor på 6 procent av vd-posterna globalt, en ökning med 1 procentenhet sedan 2021. I Sverige har andelen kvinnliga vd:ar minskat, från 12,4 procent 2021 till 12,3 procent idag.

– Affärsnyttan med mångfald är tydlig: företag med diversifierade styrelser och ledningsgrupper har visat att de presterar bättre ekonomiskt. Trots detta är det tydligt att det behövs en påtaglig ökning av drivkraften för att öka mångfalden i styrelserummen och ledningsgrupperna, säger Therese Kjellberg.

I Sverige finns högst andel kvinnliga styrelseledamöter inom konsumentbranschen (36,9 procent), följt av finansbranschen och teknik, media och telekom (båda 36,5 procent), hälso- och sjukvården (35,1 procent) och tillverkningsindustrin (33,3 procent).

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.