Inkubatorprogram till Umeå

15 november 2022

I början av februari drar den nya versionen av eXpressions inkubatorprogram Creatives igång. Programmet får ett helt nytt upplägg där erfarenheter bland annat dragits från det avancerade affärutvecklingsprogrammet Future Retail Lab. I det nya programmet läggs stor vikt på internationalisering och hållbarhet.

umeå.jpg
Annakarin Nyber och Anna Wikholm Kjellberg. Foto: Bea Holmberg

– Den nya satsningen speglar vad som händer hos oss på eXpression just nu. Vi höjer nivån ytterligare inte minst genom att omsätta kunskap och insikter som vi samlat på oss från lyckade satsningar inom till exempel handel, design och mode. Det nya programmet innebär en tydligare spets vilket ställer högre krav på oss och på företagen, säger Barbro Renkel, vd vid eXpression Umeå.

Varje år stöttar företagsinkubatorn eXpression Umeå cirka 100 kulturella och kreativa företag och 150 affärsidéer i sin utveckling. Genom åren har en rad branschsatsningar genomförts, däribland det uppmärksammade acceleratorprogrammet Future Retail Lab som riktade sig till handel och besöksnäring med inslag av handel. Det är mot bakgrund av dessa erfarenheter som det nya programmet har utvecklats.


– Omvärlden skiftar snabbt just nu och det är viktigt att vi som inkubator är inlyssnande och följsamma. Vi ser ett tydligt behov av att utveckla vårt stöd till bolag som befinner sig i en tillväxtfas. I och med att vi nu arbetat igenom programmet från grunden tror vi att fler företag kan accelerera sin utveckling, inte minst inom områden som hållbarhet och internationalisering, menar Annakarin Nyberg, som tillsammans med Anna Wikholm Kjellberg ansvarar för Creatives.

– Vi vet att många kulturella och kreativa företag har möjlighet att vara internationella från dag ett, inte minst inom till exempel design, spel och musik. Dessutom är hållbarhet och cirkulära lösningar ofta centrala när man utvecklar sina företag inom dessa branscher. I det nya programmet vill vi ta vara på det och skjuta till ännu mer expertis och riktade insatser inom dessa områden, säger Anna Wikholm Kjellberg.

Det nya avancerade affärutvecklingsprogrammet Creatives startar i början av februari 2023. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.