Hyr ditt eget Hjärnkontor

12 december 2017

Digitalisering och globalisering har förändrat sättet vi arbetar på. Arbetsmiljön är viktig för vår hälsa, prestation och för vårt välmående. Därför måste arbetsplatsen utvecklas och anpassas efter de behov vi har idag. Fastighets AB L E Lundberg har, tillsammans med neurodesignföretaget Grey Matters, skapat Hjärnkontoret.

hjarnkontoret.jpg
Från vänster: Johan Sandborgh, regionchef Stockholm och ansvarig för kontor på Lundbergs samt Katarina Gospic och Isabelle Sjövall från Grey Matters. Foton: Jenny Hammar Photography

Hjärnkontoret är en modell för att ge hjärnan de bästa prestationsförutsättningarna och för att främja hälsa och välmående.

– Våra hyresgäster blir allt mer medvetna om arbetsplatsens betydelse för prestation och välmående. I vår strävan att vara förstahandsvalet för de som vill ha sitt kontor i hållbara stadsmiljöer är Hjärnkontoret en viktig pusselbit, säger Johan Sandborgh, utvecklingsansvarig för kontor, Fastighets AB L E Lundberg. Grey Matters kombinerar medicinsk forskning med inredning, arkitektur och design. Lundbergs gör tillsammans med Grey Matters en helhjärtad satsning på utveckling av kontorslokaler och erbjuder detta unika neurodesignkoncept som tar ett holistiskt grepp kring vårt sätt att arbeta.

– Man kan fråga sig varför det skapas arbetsmiljöer som försämrar prestation och bidrar till ohälsa, säger Katarina Gospic, hjärnforskare och en av grundarna till Grey Matters.

– Många arbetsgivare har gjort förändringar utan att tänka igenom vilka arbetsuppgifter som de anställda utför. Färre kvadratmeter ger lägre hyra, men vänd på kalkylen och tänk på att du kan tjäna pengar på en bra arbetsplats där människor trivs och mår bra, säger Isabelle Sjövall, neurodesigner och grundare av Grey Matters.

Fem hörnstenar

Lundbergs beskriver att hjärnkontoret bygger på fem hörnstenar som tillsammans skapar en helhet som ger hjärnan och kroppen en bra miljö att verka i – biofili, ljud, ljus, estetik och färg.

Biofili

Biofili betyder kärleken till naturen och naturen som välgörare är intet nytt. Men med den uttalade urbaniseringen skjuts den mer och mer åt sidan. Vi har samma hjärna i dag som för 40 000 år sedan, så även om den tekniska utvecklingen går i rasande fart är vår hjärna anpassad efter förhållandena som rådde på savannen. I en mer stressad värld blir moder jord ett allt viktigare element för vår överlevnad. Studier visar att vistelse i naturen, växter inomhus och naturbilder kan förbättra hälsa, välmående och prestation. Att ha många plantor på ett kontor ökar produktivitet, ökar trivseln och förbättrar luftkvaliteten. En promenad ute i naturen minskar stressnivåerna och boostar immunförsvaret. Inom neurodesign tar vi naturen dit människan är.

Ljud

Vi vet alla hur svårt det kan vara att höra sina egna tankar när vi arbetar i en ljudlig miljö. Trots det glöms en sund ljudmiljö oftast bort inom design. Ljud är svårt att ignorera, vi kan inte stänga öronen på samma vis som vi kan blunda. Det gör ljud till en framträdande distraktor. Att sitta i kontorslandskap görs ofta för att uppnå en kostnadsbesparing. Men hur kostnadsbesparande är det att skapa en arbetsmiljö som kan sänka arbetsprestation med upp till 66 procent, ökar antalet sjukskrivningsdagar och försämrar hälsa? Det är inte nödvändigtvis dåligt att sitta öppet, men miljön måste designas på ett korrekt sätt och där är ljudmiljön en viktig faktor att ta hänsyn till. Förenklat koncentrerar vi oss bättre och ökar prestation på arbetsuppgifter som är relaterade till att läsa, skriva och räkna när det är tyst. Lundbergs Hjärnkontor är skapade med en sund ljudmiljö i åtanke.

Ljus

Ljus är en källa till liv. Vi blir piggare, på bättre humör och presterar bättre. På grottmänniskornas tid reglerades vår exponering för ljus av solen. När den gått ner var det nattsvart. Annat är det idag, tiden då skärmarna håller oss vakna. Ljus är bra i lagom dos och vid rätt tidpunkt. Mest ljus behöver vi på morgonen och mindre på kvällen. I ett mörkt land som Sverige kan vi behöva en extra skjuts av ljus under vinterhalvåret för att hålla energi-nivåerna och stämningsläget i schack. Idag finns god tillgång på armaturer som kan reglera ljusexponering efter behov. De är också energisnåla och miljövänliga. I Hjärnkontoret säkerställs det att din lokal utrustas med rätt belysning för just dina behov.

Estetik

Förnimmelse av det sköna – estetik – är något som berör oss alla. I en värld där många jagar marginaler och drivs av kvartalsrapportering är det lätt att åsidosätta det som är vackert. Så länge en lokal eller en möbel är funktionell borde det duga. Eller? Det som är vackert försätter oss i ett gott stämningsläge och lugnar vår kropp. Vi slappnar av. Detta är ett fördelaktigt grundläge för kroppen att befinna sig i för att främja hälsa, välmående och prestation. När Hjärnkontoren designas tummas det varken på funktion eller estetik – i ett Hjärnkontor kan man få båda.

Färg

Färg är som ett volymreglage för stämningsläge, det kan stressa upp, ta ner eller göra så att vi slappnar av. Individer kan ha vitt skilda åsikter om vad de gillar och inte men det finns också generella preferenser. Blått och grönt är säkra kort som gör att vi kan känna oss harmoniska, få oss att slappna av och öka kreativiteten. Mer skarpa färger gör oss upprymda. För Hjärnkontoret har Grey Matters tagit fram en färgkollektion som ger dig de bästa förutsättningarna för att prestera och må bra.

(Källa: lundbergs.se)

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.