Hur kan man bli kompenserad vid en renovering?

22 december 2017

I vilka fall bör en hyresgäst kompenseras ekonomiskt i samband med renovering av fastigheten?

När fastigheter renoveras kan hyresgäster bli drabbade på ett eller annat sätt. Men i vilka fall bör hyresgästerna få ekonomisk kompensation? Hyreslagens regler ger möjlighet till nedsättning av hyran om hyresgästen får inskränkningar i sin möjlighet att nyttja lokalen. Denna regel går dock att bindande förhandla bort, vilket är vanligt. Om parterna avtalat att hyresgästen inte ska ha ersättning vid sedvanligt underhåll kommer inte ersättning att utgå, så till vida inte underhållsarbetet tar längre tid än vad som anses normalt för åtgärden. Detta borde ge hyresgästen rätt till nedsättning av hyran. Oavsett vad som avtalas om hyresgästens eventuella ersättning vid sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt, gäller att hyresvärden har ett strikt skadeståndsansvar enligt hyreslagen. Det innebär att skadeståndsansvaret inte går att förhandla bort.

I hyreskontraktet ska det alltså framgå vad man har kommit överens om gällande eventuell nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll utav lokalen eller fastigheten. Det är väldigt viktigt för hyresvärden att planera underhåll i så god tid som möjligt så att hyresgästerna får information om vad som ska ske i lokalen eller fastigheten.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.