Hur kan ett kontor se ut?

5 september 2023

AMF Fastigheter vill börja leva som de lär och kommer bli en del av den öppna mötesplatsen Mood i Stockholm när bolaget till våren flyttar sitt kontor dit. Allt för att utmana föreställningen om vad ett kontor faktiskt kan vara. Bolagets nuvarande slutna, ganska traditionella kontor, ska bytas mot ett betydligt mer öppet, anpassat för både möten och event. Dessutom med miljöer skapade utifrån vad forskning har visat att hjärnan mår bra av.

För sju år sedan flyttade AMF Fastigheter till Regeringsgatan 59. Sedan dess har förväntningarna på arbetsplatsen förändrats och framför allt blev pandemiåren på många sätt en katalysator för flera beteendeförändringar. Hos AMF Fastigheter resulterade det i att frågan om vad ett kontor egentligen är, eller skulle kunna vara, kom upp på bordet.


Tillsammans med experter

I ett tidigare pressmeddelande förklarar vd Thomas Erséus det så här:


– Vi ställde oss frågan: Måste ett kontor vara en stängd plats eller kan det lika gärna vara en öppen plats som bjuder in till dialog med kunder och samarbetspartners, och där vi som stadsutvecklare kan bli en del av stadsrummet? Som stads- och fastighetsutvecklare känns det oerhört spännande att öppna upp delar av kontoret för att komma närmare vår kärnverksamhet: våra kunder, besökare och staden.


För oss kommer det vara viktigt att fortsätta vara lyhörda inför utvecklingen och våga testa oss fram. 

Tillsammans med experter inom hållbarhet, arbetsliv, innovation, design och tillväxt håller AMF Fastigheter just nu på att utforska kontorets potential och vill skapa en mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte. Till sin hjälp har man också haft Kontorslabbet som lanserades inne i Moodgallerian i februari, en plats som ska bjuda in till dialog om kontorets roll idag och i framtiden. Labbet är baserat på en metod från Vinnova och har skapats av Merry Monday, i samarbete med Lena Lid Falkman, arbetslivsforskare vid Handelshögskolan.


Platsen vald med omsorg

Att flyttlasset kommer gå just till Mood framåt våren är ingen slump. Platsen för det nya kontoret är strategiskt och noga utvald. Mood var AMF Fastigheters första stadsutvecklingsprojekt och var vid invigningen för drygt tio år sedan en föregångare, framför allt när det handlar om att utmana föreställningen om vad en handelsplats kan vara. Nyckeln i den ständigt pågående utvecklingen av Mood har varit att skapa en täthet av människor, kunskap, verksamheter och idéer. Idag är Mood ett av Stockholm citys mest attraktiva kontorskluster, en hub för tech- och finansbolag med 60 olika varumärken som SEB, Volvo Cars och det digitala innovationshuset Epicenter.


– Mood har sedan starten haft en fantastisk styrka vad gäller att attrahera nya och unika koncept som på olika sätt berikar kvarteret. Ambitionen är att vårt nya kontor ska bli ännu ett. Både kontoret och handelsplatsen har på senare tid utvecklats och utvecklingen i båda fallen har gått mer mot att vara mötesplatser. Vi tror att det finns spännande synergier att utforska här, säger Jenny Sivervik, marknadsområdeschef city AMF Fastigheter, i ett tidigare pressmeddelande.


Inte som en grå februaridag

Under våren har AMF Fastigheter lyssnat på sina medarbetare för att höra vilka tankar och behov de har och också träffat många av kontorshyresgästerna för att ta del av deras erfarenheter.


– Vi har även använt oss av Kontorslabbet och bjudit in medarbetare, samarbetspartners och andra intressenter till samtal just för att utmana föreställningen om vad ett kontor ska vara, berättar Hanna Mossfeldt, arbetsplatsstrateg, AMF Fastigheter. Nu har vi samlat på oss många tankar och konkreta idéer på hur vårt nya kontor ska utformas.


Det mest utmärkande är kanske att AMF Fastigheters nya kontor, om cirka 1 400 kvm, kommer att erbjuda en helt öppen och flexibel yta ut mot handels- och mötesplatsen i Mood.


– Vi vill bjuda in medarbetare, hyresgäster, samarbetspartners och staden för att fylla den öppna ytan med aktiviteter som events, utställningar, seminarier och poddinspelningar, beskriver Hanna Mossfeldt. Vi kommer även att inreda kontoret enligt neurodesignens principer och skapa miljöer utifrån vad forskning har visat att hjärnan mår bra av. I Sverige har vi en tendens att utforma våra kontor och bostäder så att de mest ser ut som gråa februaridagar, trots att vi vet att vi mår bäst av att vara bland grönskande växter och färger i naturen. Hållbarhet är en viktig ledstjärna på flera sätt, vi kommer till exempel att återbruka byggnadsmaterial och inredning i så stor uträckning som möjligt.


Kontoret kommer att bestå av tre delar: en öppen yta mot Mood, en delad yta och en intern kontorsdel. Det kommer också finnas många olika typer av fysiska miljöer och rum för att möta medarbetarnas olika behov av att utbyta idéer, bjuda in till samtal, fokusera eller ta möten digitalt.


Fortsätta testa och vara lyhörda

– För oss kommer det vara viktigt att fortsätta vara lyhörda inför utvecklingen och våga testa oss fram, menar Hanna Mossfeldt. Kontorets roll, och förutsättningarna för att skapa en trygg, kreativ och innovativ miljö, kommer att förändras med tiden. Det är det enda vi vet och det såg vi inte minst under pandemin. Vårt nya kontor kommer därför att fortsätta fungera som ett labb där vi kan testa, utforska och utveckla kontoret och kontorsaffären utifrån olika perspektiv. Vi vill ligga i framkant av utvecklingen för att kunna skapa stadsrum och arbetsplatser där våra hyresgäster, och även vi själva för den delen, får de bästa förutsättningarna att utvecklas.


Men även om AMF Fastigheter inte vet hur framtidens kontor kommer att se ut är man dock övertygad om att både det fysiska mötet och den närliggande miljön kommer att spela en allt viktigare roll för kontorets attraktivitet framöver.


– I en tid då hybridarbete är vanligt behöver kontoret bli en plats där människor vill vara. En plats där mänskliga möten kan lägga grund för produktivitet och innovation, och samtidigt fungera som en kulturbärare. Att skapa förutsättningar för mänskliga möten, både på och utanför kontoret, blir allt viktigare när kontoret går mer och mer mot att vara en mötesplats.


Och förhoppningarna på det nya kontoret är höga.


– Här kommer vi verkligen att testa teserna jag har berättat om. Vi kommer skapa en miljö som bjuder in till samtal, erfarenhetsutbyte och fysiska möten. Platsen för det nya kontoret är som sagt noga vald och som stadsutvecklare är det naturligtvis väldigt spännande att öppna upp kontoret och själva bli en del av stadsrummet. Vi är övertygade om att vårt nya kontor kommer att ge oss viktiga insikter som gör skillnad i utvecklingen av nya stadsrum och arbetsplatser, som både vi och våra hyresgäster kan dra nytta av, konstaterar Hanna Mossfeldt avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.