Hur har pandemin påverkat?

27 oktober 2020

För att få en insikt i vilka effekter den pågående pandemin har på arbetslivet och de anställdas tankar och åsikter har Questback frågat drygt 1 000 svenskar om hur Coronasmittan påverkar deras arbete, trygghet, förtroende, och om deras möjlighet att värna sin egen och andras hälsa och säkerhet på jobbet.

Bild: Pixabaypixabay.png
Bild: Pixabaypixabay.png

Under den här pandemin har det också uppstått två grupper i arbetslivet som har olika förutsättningar att skydda sig själva och andra från smittspridning – de som har möjlighet att jobba hemifrån och de som fortfarande behöver befinna sig på sin arbetsplats. I undersökningen har Questback tittat extra på hur de här två olika grupperna tycker och tänker under Corona-krisen. 

Questback har bland annat också frågat om förtroendet för hur Sveriges regering hanterar Corona-krisen, och tittat på om det finns någon skillnad mellan de som jobbar hemma och de som befinner sig på sin arbetsplats. Sammantaget så är förtroendet högt.

På det stora hela har Sveriges anställda en positiv syn på hur deras arbetsgivare kommunicerar och informerar, samt hur de värnar om de anställdas hälsa och säkerhet. Det som framgår i nästan alla frågor är en skillnad mellan de som har möjlighet att jobba hemifrån och de som behöver befinna sig på sin arbetsplats, där de som jobbar hemifrån har en mer positiv syn jämfört med de som befinner sig på arbetsplatsen. Vikten av att ta till vara på personalens åsikter har nog aldrig varit viktigare än nu under Corona-krisen. Det behövs förtroende och ett nära samarbete mellan myndigheter, arbetsgivare och anställda för att bemöta den här krisen på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Läs rapporten här.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.