Hållbar möbelhantering

30 september 2021

Under 2019 startade ett projekt i Region Västerbotten för att se över hanteringen av möbler. Målet är att minska regionens kostnader genom att skapa ett hållbart och cirkulärt system.

stol.jpg
Bild: Pixabay

Projektledningen satte ihop en grupp från Intern logistik som fick i uppdrag att på prov hantera interna flyttar i större utsträckning.

Det blir enklare att återanvända möbler som redan finns och skapar mindre svinn när det finns en grundstruktur att förhålla sig till.

– Tidigare har vi anlitat en extern aktör. Mycket kastades bort och det som magasinerades kom nästan aldrig till användning igen. Vi förvarade möblerna på olika ställen vilket gjorde det svårt att få en överblick. Det kändes som ett enormt slöseri och vi behövde få snurr på saker och ting, både för att spara pengar och värna om miljön, säger Johan Sikström, sektionschef, Intern logistik Umeå.

Utvärderingar visar att arbetssättet hade en positiv effekt och minskade antalet köpta tjänster. Därför kommer de flesta flyttar fortsättningsvis att hanteras i egen regi.

Standardisering ska minska svinn

Tidigare ägde verksamheten möblerna och kunde välja fritt när de beställde inventarier, vilket ledde till en bristande överblick på vad som faktiskt fanns att återanvända.

En del av planen i projektet är att ägandet av möbler centraliseras och övergår från verksamhet till Region Västerbotten gemensamt. Här jobbar projektgruppen med att standardisera nyinköp och har tagit fram möblerade typrum för olika behov.

– Det blir enklare att återanvända möbler som redan finns och skapar mindre svinn när det finns en grundstruktur att förhålla sig till. Det ger oss också ett bättre helhetsperspektiv. Slutmålet är att alla möbler ska vara cirkulära, säger Johan Sikström.

Tidigare gjorda studier som regionen gjort visar att det finns stora ekonomiska vinster i återbruket.

Hjältarna i möbelförrådet

Det är medarbetarna i möbelförrådet på Lycksele lasarett, Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus som ser till att det som redan finns restaureras till användbart skick.

Mikael Bergström är sektionsledare och transportör på möbelförrådet, intern logistik i Umeå och jobbar i möbelförrådet på Norrlands universitetssjukhus, något han har gjort i 10 år. Han ingår även i projektgruppen för möbelhantering.

– Det känns bra att värna om miljön och samtidigt hjälpa verksamheten att spara pengar genom återbruk, säger Mikael Bergström.

– Behöver verksamheten bli av med möbler så är det bara att de ringer så kommer vi och hämtar. De ska fokusera på att ta hand om patienterna. Vi tar hand om personalen, säger Mikael Bergström och skrattar.

Extern försäljning ska öka återbruk

Nästa steg i projektet är att skapa ett system som ska förenkla den interna beställningen och leveranser av möbler. Planen är att ta fram en webbplats där beställaren kan se vad som finns inne i möbelförråden utan att gå dit.

Webbplatsen ska sedan utvecklas så att den även kan användas för extern försäljning av sådant som inte går att återbruka internt men som ändå är i gott skick.

– Får vi in möbler som inte stämmer överens med standarden, men som fortfarande är i fint skick, kommer det att gå till försäljning, säger Johan Sikström.

– Det handlar inte bara om möbler utan om allt som har ett andrahandsvärde, så som gardiner, draperier, ljudabsorbenter, krokar, väntrumsmöbler, kontorsmöbler och så vidare. Det här är ett sätt att få snurr på saker som vi inte kan återbruka internt, säger Mikael Bergström.

På grund av coronapandemin har vissa delar i projektet pausats, men målet är att komma igång med extern försäljning under 2022.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.