Hållbar logistik i guldlägen

20 september 2021

Stendörren Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med tyngdpunkt på Storstockholm och Mälardalen. Drygt två tredjedelar av beståndet är inom lager- och logistikfastigheter och nu ligger man i startgroparna för ytterligare utveckling.

Historiskt sett har Stendörren haft fokus på att växa genom förvärv. Nu har de, i kombination med att fortsätta förvärven, också accelererat arbetet med att utveckla sina byggrätter. 

Vi har ett varierat utbud av lediga lokaler i befintligt bestånd men vi ser också fram emot att kunna erbjuda nyproduktion.

– Vi ligger i startgroparna för att bygga, vi bygger för egen förvaltning för att fortsätta äga i eget bestånd. Vi har ett långsiktigt perspektiv och vill bidra till tillväxt på de delmarknader vi finns på. Vi lever efter devisen att ha lokaler som gör skillnad för våra kunder och har såklart ett stort fokus på hållbarhet med allt vad det innebär, säger Maria Jonsson, utvecklingschef på Stendörren.

Erbjuda nyproduktion på sikt

I Brunna, i Upplands-Bro, har Stendörren just nu ett nytt logistikprojekt på 6 000 kvadratmeter på gång, och i Södertälje ytterligare ett på drygt 11 000 kvadratmeter. I båda fallen har man kommit så långt att byggloven är sökta. 

– Vi har också två mindre projekt med inriktning på lätt industri, ett i Västerås och ett i Uppsala, på mellan 2 000-2 500 kvadratmeter. Vårt enskilt största markområde kallas Greenhub och ligger i Upplands-Bro. Där har vi, förutom byggrätter, en stor befintlig fastighet som Coop har aviserat att de ska lämna för att samlokalisera sin verksamhet i Eskilstuna. Det innebär att vi framöver kan erbjuda hållbar logistik i ett guldläge i Storstockholm. 


Stendörren har en stor landbank i portföljen och förutom de konkreta projekten som är på gång kommer man i framtiden kunna erbjuda ännu mer logistik i exempelvis Upplands-Bro, Södertälje, Eskilstuna och Enköping. Inom segmentet lager- och logistiklokaler har man idag en väldigt låg vakansgrad ju närmre man kommer Stockholm och efterfrågan är stor. 

– Det rör dock på sig hela tiden och kunderna får ändrade behov. Det uppstår möjligheter löpande. Vi har ett varierat utbud av lediga lokaler i befintligt bestånd men vi ser också fram emot att kunna erbjuda nyproduktion, säger Maria Jonsson. 

Fortsatt stark efterfrågan

Att anpassa lokalerna efter hyresgästernas behov är en viktig del i kundrelationen för Stendörren. Så länge det är en hållbar lösning och att det inte försämrar fastigheten väsentligt är man öppen för alla möjliga slags kreativa lösningar. 

– Även fastigheter som vi uppför i egen regi kan anpassas. Ju tidigare vi får in kunden i dialogen desto större möjligheter har vi att skräddarsy lokalerna. När vi bygger nya fastigheter har vi i åtanke att de ska ha stor flexibilitet. Eftersom vi bygger för egen förvaltning och har ett långsiktigt perspektiv vill vi också kunna hantera förändringar i våra kunders lokalbehov. 

Lager- och logistikfastigheter är ett av de segment som tuffat på bra under pandemin till följd av den kraftigt ökande e-handeln och efterfrågan ser fortsatt stark ut framöver. 

– Det är uppenbart att just lager- och logistiksegmentet har gynnats av pandemin. Välfungerande varuförsörjning är något som behövs i ett hållbart samhälle. Jag kan inte se annat än att allt tyder på att vi kommer ha en fortsatt stark efterfrågan på vårt segment. Drivkrafter är handelns utveckling men också att många vill hitta hållbara lösningar för sina transportflöden, avslutar Maria Jonsson. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.