"Här finns det stora möjligheter för alla"

7 december 2017

Enligt GulinsFastigheter är många intresserade av Sisjön, ett område i förändring. Allt från enmansföretag till globala storföretag vill etablera sig här. Parametrar som lägre hyror, bra tillgänglighet med bil, bra parkeringsmöjligheter och läget, med närheten till handel, har stor betydelse. Och man är övertygad om en fortsatt positiv utveckling.

Hur skulle du beskriva dagens Högsbo/Sisjön?

– Området är under förändring, från industriområde till ett område som har allt. Handels- och även nöjesutbudet ökar kraftigt vilket har breddat området och gör det mer intressant för företag att etablera sig.

Hur ser ert bestånd ut i området?

– Vi äger och förvaltar fastigheter i attraktiva områden i Sisjön. GulinsFastigheter är långsiktiga i sitt ägande och i sin förvaltning vilket leder till att vi satsar på kvalité och hållbarhet. Vi har lokaler för både butiker, kontor, restauranger, lager, gym och har även ett kontorshotell.

Vilka företag upplever ni är intresserade av att sitta i området och varför?

– Vi har alla typer av intressenter, allt från enmansföretag till globala storföretag som vill etablera sig i området. Eftersom området har den bredden jag talade om innan finns det stora möjligheter för alla sorters verksamheter att bli framgångsrika genom att etablera sig i Högsbo/Sisjön. Min uppfattning om vad som sticker ut är att efterfrågan på lager inte verkar sina. Hade vi ägt fler fastigheter hade lagerlokaler varit lätt att hyra ut. Anledningen till att företag vill finnas i området är, enligt min uppfattning, på grund av att det är lägre hyrorna än i centrala Göteborg, det är lätt att ta sig till området med bil och här finns gratis parkeringar för de anställda. Det är även nära till handel, både för konsumenter men även för företag, i och med den goda placeringen i södra Göteborg och Mölndal.

Kan du berätta om några intressanta lokaler ni har lediga just nu?

– I vårt kontorshotell, på Hantverksvägen 15, pågår en process med omprofilering och förbättringar. Här har vi än så länge några enstaka rum kvar för uthyrning i varierande storlekar. Kontorshotellet har nyrenoverade kontorsrum men vi jobbar just nu med att lyfta mötesplatser som lunchrum, takterrasser etc. Vi har också ett kontor, på Ekonomivägen 4, som kan anpassas helt för en hyresgästs verksamhet, från 200-400 kvm. Här kan man själv få påverka både planlösning, storlek och ytskikt.

Håller ni på med något projekt nu eller framöver som ni kan berätta om?

– Vi håller ständigt på med både små och stora projekt. Vi avslutade ett stort projekt 2016 då vi bytte ut ett antal ventilationsaggregat och alla fasadapparater i kontoren på Gulinshuset. Vi bytte även taket på Gulinshuset i höstas. Vi kommer i år att byta taktäckning på ljusgårdar och i samband med det även bygga takterrasser för kontoren. Förutom detta uppdaterar vi porttelefoner, renoverar trapphus och tvättar fasader m m.

Vad krävs för att området ska utvecklas på bästa sätt framöver?

– Jag skulle vilja att Sisjön förbättrades så att man kan ta sig till fots mellan handelshusen, utan att behöva ta med sig bilen till varje butik. Även bredden på handel och upplevelser behöver bli ännu bättre. Jag hade gärna sett att området lever mer på kvällarna genom kvällsöppna caféer, restauranger etc. Med de bostäder som ska byggas i Sisjön tror jag dock att det bara är en tidsfråga innan vi kommer att se detta.

Vilka tips kan du ge till företag som funderar på att etablera sig i området?

– Det är inget att fundera på! Det är i Högsbo/Sisjön man ska vara om man vill vara i ett område som är etablerat, men med en framtida bra utväxling. Det finns otroligt många B2B-företag och en stor grupp av köpstarka konsumenter i närområdet.   

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.