Här är stadskärnorna med bäst framtidsutsikter

17 oktober 2019

Konsultbolaget WSP har tittat närmare på 67 stadskärnor i diverse svenska städer för identifiera stadskärnorna med bästa framtidsutsikter.

Bild: Wikipedia
Bild: Wikipedia

WSP har analyserat hur dessa stadskärnor står sig mot varandra med avseende på bland annat demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Syftet är att försöka förstå vad som skapar en ekonomiskt stark stadskärna. 

Jönköping har, enligt undersökningen, de bästa ekonomiska och demografiska förutsättningarna bland de städer som rankades.

– Vi ser att de stadskärnor som toppar listan så som Jönköping, Karlstad och Lund har stora inflöden av såväl ekonomiskt kapital som humankapital och arbetskraft. Städerna har också en robust infrastruktur för varor och tjänster. Detta sammantaget skapar klustereffekter som ger en grogrund för idéer, innovation och entreprenörskap. Dessutom krävs att policyer och lagstiftning blir ett smörjmedel och inte en bromskloss för att koncentration av näringsliv och humankapital ska kunna ske, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på WSP.

Stad,  SB-index 

Jönköping 77

Karlstad 76

Lund 75

Helsingborg 74

Kristianstad 74

Linköping 74

Norrköping 73

Örebro 71 

Sundsvall 69

Luleå 68
Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.