Göteborg ensam på toppen

27 februari 2019

I år återtar Göteborgsregionen sin särställning i toppen på listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen när Intelligent Logistik återigen presenterat sina resultat. Det enda som drar ned Göteborgs poäng något är den annalkande markbristen.

Sedan 2005 har Intelligent Logistik listat Sveriges bästa logistiklägen, som en vägledning för kommuner, fastighetsbranschen och den som vill etablera ett centrallager för Sverige. Listan har med åren vuxit från 15 till 25 lägen, kriterier har tillkommit och förfinats för att göra listan mer användbar och följa de trender i handel och samhälle som påverkar var lager placeras. 

I år återtar Göteborgsregionen sin särställning i toppen på listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2019, när bedömningskriterierna nu delvis görs om med större fokus på flöden. Det enda som drar ned Göteborgs poäng något för 2019 är den annalkande markbristen, där Göteborg på grund av högt byggtryck snart har slut på detaljplanerad logistikmark och där detaljplanearbetet för ny mark stannat upp. Brist på färdigplanerad, byggklar mark och stora tomter är ett generellt problem i många många kommuner, och problemet växer när efterfrågan på logistikytor nu successivt ökar. Här finns därför en strategisk möjlighet för kommuner och regioner att positionera genom att skapa bättre förutsättningar för etableringar.

Flera andra lägen stärker sin position, däribland Helsingborg, Jönköping, Malmö, Växjö och Trelleborg. Och trots högtrycket i storstäderna, finns logistiklägen som inte kan förklaras med ekonomisk tillväxt – utan som bär på andra viktiga värden.

Här kan du läsa allt om Sveriges 25 bästa logistiklägen 2019.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.