Fyra generationer på kontoret

30 maj 2019

Mer än hälften av generation Z (55 procent) och millennials (56 procent) säger att de helst vill jobba i ett öppet kontorslandskap, trots de störningsmoment det innebär, enligt en ny studie från Future Workplace som gjorts på uppdrag av unified communications-företaget Poly. Resultaten visar vad fyra generationer i dag tycker om sin arbetsmiljö, inklusive vad som gör dem produktiva, hur de fungerar på kontoret och hur de hanterar störningar.

– När du funderar på hur många olika arbetssätt och olika generationer som sätts ihop på ett och samma ställe är det inte så konstigt att nästan alla rapporterar att de blir störda på jobbet, menar Amy Barzdukas, marknadschef på Poly.

– När du funderar på hur många olika arbetssätt och olika generationer som sätts ihop på ett och samma ställe är det inte så konstigt att nästan alla rapporterar att de blir störda på jobbet. Det står också klart att den rätta blandningen av teknologi och miljö kan reducera störningarna och öka produktiviteten – och det är precis det som de anställda efterfrågar, säger Amy Barzdukas, marknadschef på Poly.

det är Bullriga kollegors fel

Personer i alla åldrar hade älskat att jobba på kontor, om det inte vore för bullriga kollegor. Högröstade talare är en av de största plågorna i livet på kontoret.

  • Nästan alla kontorsarbetare (99 procent) uppger att de blir störda när de arbetar vid sin personliga arbetsplats.
  • Mer än hälften säger att störningsmoment gör det svårt att lyssna på eller bli hörd i telefonsamtal (51 procent) och påverkar möjligheten till fokuserat arbete (48 procent).
  • Det är kollegornas fel: 76 procent av alla undersökta kontorsmedarbetare svarade att den största distraktionen är kollegor som pratar högt i telefon och 65 procent säger att det är en kollega som pratar i närheten.
  • 93 procent är frustrerade, åtminstone ibland, på grund av störningar under ett telefon- eller videosamtal.

De föredrar öppet landskap

Trots det föredrar generation Z och millennials fortfarande ett öppet kontorslandskap. Förmodligen skulle de kunna hänga ihop med att dessa generationer ser sig som mer produktiva när det är ljud runtomkring dem, i mycket högre grad än de andra generationerna.

  • Hälften av medarbetarna föredrar ett öppet kontorslandskap framför andra möbleringar, och ju yngre de är desto mer vill de ha det. 55 procent av generation Z och 56 procent av millennials föredrar öppet kontorslandskap jämfört med 47 procent av generation X och 38 procent av baby boomers.
  • Mer än hälften av generations Z (52 procent) säger att de är som mest produktiva när de arbetar i ljudliga miljöer eller pratar med andra, medan 60 procent av baby boomers säger att de är som mest produktiva när det är tyst.
  • 20 procent av generations Z spenderar minst halva sin dag i telefon-, video- eller flerpartssamtal, medan enbart sju procent av baby boomers gör det.

– Generation Z för in miljoner människor till den globala arbetsstyrkan, och vår forskning visar att de har helt andra sätt att arbeta på jämfört med de äldre generationerna. Vi har nu fyra generationer som arbetar under samma tak, vilket tvingar företagen att ifrågasätta traditionella definitioner av vad som är en produktiv arbetsmiljö och hur medarbetare samarbetar bäst, säger Jeanne Meister, grundare av Future Workplace.

de Hanterar störningar bättre

Jämfört med äldre är generation Z och millennials bättre på att hantera störningar. 

  • 35 procent av generation Z använder hörlurar för att hantera störningar, medan bara 16 procent av baby boomers gör det.
  • Fyra av tio i generation Z och millennials flyttar sig till bekväma ytor som soffor och fåtöljer för att arbeta. I andra änden arbetar mer än hälften av baby boomers uteslutande från sin primära arbetsplats.
  • Tre gånger så många arbetare i baby boomers än generation Z medger att de inte hittar några lösningar på störningsmomenten i det öppna kontorslandskapet.

Det är värt att notera att undersökningen visar att nästan tre av fyra personer skulle arbeta på kontoret oftare, och bli mer produktiva, om arbetsgivaren kunde göra mer för att minska störningsmomenten på arbetsplatsen och kunde ge IT, HR och fastighet en tydlig möjlighet att samarbeta. Nio av tio respondenter svarade att de blir frustrerade av störningarna i telefon- eller videosamtal, och majoriteten av medarbetarna som är beroende av telefon- eller videokonferenser under dagen säger att distraktionerna skulle minskas med bättre teknik (56 procent) och genom att eliminera bakgrundsljud (56 procent). Mer än hälften av medarbetarna angav att deras organisation kan minska störningarna på kontoret genom att etablera tysta zoner, sätta riktlinjer på lämplig bullernivå och ändra på utformningen av kontoret.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.