Fyra av tio jobbar hemifrån

25 juni 2024

Distansarbetet har sedan pandemins början ökat rejält – och fortsätter ligga på höga nivåer. Det nu mer än tre gånger så vanligt att merparten av jobbet sker i hemmet än åren före covid-19-pandemin, enligt en analys av Medlingsinstitutet som fackliga tidningen Publikt refererar.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

I fjol arbetade cirka 43 procent av Sveriges anställda i någon omfattning hemifrån, och cirka 13 procent förlade mer än hälften av sin arbetstid till hemmet. Åren före pandemin var den siffran mindre än 4 procent.


Den grupp som jobbar mest hemifrån är tjänstemän i privat sektor, där fler män än kvinnor har valt arbetsformen. Sett till hela arbetsmarknaden jobbar dock kvinnor oftare på distans än män.

Till följd av det ökade distansarbetet har arbetspendlingen minskat, och Medlingsinstitutet drar slutsatsen att ökningen har sin grund i pandemin. Sedan åren 2020 och 2021 har arbetsformen minskat något, men ligger fortfarande på högre nivåer än före pandemin.

Källa: TT


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.