Framtidens Sege Park

17 mars 2020

Det första spadtaget i kommande bostadsområdet Sege Park är taget. Här i det 25 hektar stora området kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i symbios med områdets befintliga byggnader och parkmiljö. Sege Park som ägs av Malmö stad ska utvecklats till ett föredöme för hållbarhet, avseende socialt, ekologiskt och ekonomiskt stadsbyggande.

Det 25 hektar stora området Sege Park ska förtätas och få ett tillskott av nya byggnader, samtidigt som en stor del av ursprungsbebyggelsen ska bevaras. Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö. Målsättning är att den nya bebyggelsen ska samspela med den befintliga kulturmiljön, men samtidigt signalera områdets förändring. Det planeras för ca 1 000 bostäder, en förskola, ett mobilitetshus och övriga centrumverksamheter.

Hållbart stadsbyggande

Sege Park ska bli ett föredöme för hållbart stadsbyggande som grundas i lokal delningsekonomi och socialt ansvarstagande. Området ska både visa hur stadsboende kan bidra till att minska klimatutsläpp och hur bostäder med lägre boendekostnader kan skapas. Sege Park ska få en tydlig odlingsinriktning och det kommer att finnas många olika möjligheter att odla i området.

- Redan om fem år bor det 2 000 människor här som har tillgång till en helt fantastisk uppvuxen park och förhoppningsvis många smarta lösningar för att leva ett så hållbart liv som möjligt, säger Pernilla Andersson, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Nära samarbete 

Arbetet i Sege Park görs i nära samarbete med Malmö stad och de 12 byggherrarna, bland annat genom ett antal tematiska arbetsgrupper, där såväl byggherrerepresentanter och tjänstepersoner från Malmö stad ingår. Exempelvis utreds och samordnas mobilitets- och parkeringsfrågan och möjligheterna för delningsfunktioner.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.