Framtidens logistik

11 februari 2021

Framtidens logistik är här och i fokus står bland annat människa och miljö. Det handlar om att skapa attraktiva arbetsplatser som står sig i konkurrensen om de kvalificerade medarbetarna, som i sin tur ska må bra och få en enklare vardag. Och det är inte längre en fråga om man ska jobba med hållbarhet i projekt utan hur.

Arkitektbyrån Krook & Tjäder är med och utformar framtidens logistik, bland annat nya logistikparken Castellum Säve i Göteborg samt Coop i Eskilstuna och Axfoods nya automatiserade logistikanläggningar i Bålsta. Och det märks att lager- och logistiksegmentet fått en annan status de senaste fem åren. Det menar Helena Ström, byggnadsingenjör på Krook & Tjäder.

Arbetsmiljön viktig

– Bland annat beror det på att det idag ofta krävs en helt annan kompetens än förr för att jobba i de här anläggningarna, som ju ofta är högautomatiserade. Och precis som på kontorsmarknaden måste man skapa arbetsplatser som kan attrahera intressanta medarbetare för verksamheten. Arbetsmiljön och gestaltningen blir då viktiga verktyg vilket resulterar i att vi inte bara ritar ”lagerlådor” längre.

Precis som på kontorsmarknaden måste man skapa arbetsplatser som kan attrahera intressanta medarbetare för verksamheten.

En viktig parameter som styr hela processen är självklart ekonomin.

– Det är alltid mycket att ta hänsyn till och eftersom det oftast rör sig om stora fastigheter måste vi få ekonomi i projekten. Men att vi nu för tiden jobbar närmare hyresgästen gör att förståelsen ökar och hela processen gynnas. För oss är det jätteviktigt att förstå hyresgästens affär. Idag ingår ofta även inredningsarkitekter och landskapsarkitekter i ett projekt så att vi får möjlighet att skapa en helhet. Det handlar inte bara om möbler som ska in på slutet utan om flöden och processer som ska skapas.

”Människan i centrum”

Numera ligger även en attraktiv utomhusmiljö ofta högt på agendan.  

Krook & Tjäder och konsultföretaget Cowi håller just nu på att ta fram en strukturplan för Castellums område Säve, som väntas bli Göteborgs nästa stora etableringsläge för logistikverksamhet.

– Här jobbar vi till exempel efter ledordet ”Människan i centrum” och det säger ju en del om hur man resonerar idag, menar Helena Ström. Det handlar om att få vardagen att fungera för de som jobbar i logistikparken. De ska tycka att det är trevligt att komma till sin arbetsplats och det ska kännas tryggt och säkert. Hur rör de sig, hur vill de äta sin lunch? Kanske vill de ha möjlighet att ta en promenad eller träna på lunchen? Det handlar också om parkeringsmöjligheter, andra transportmedel och om deras olika flöden.

Det handlar också om att skapa gröna logistikparker, på flera sätt, menar Helena Ström.

– I en grön logistikpark har man exempelvis satsat på mycket växtlighet, man tar hand om dagvattnet och har implementerat både solceller och kanske fordon med vätgas. Det finns många nya innovationer som tillkommer och som vi får förhålla oss till och utreda löpande. Vi har hela tiden kundens affär och projektets ekonomi som styrning och utifrån det skapar vi en vision som vi kan luta oss mot hela vägen.

Men att hållbarhetstänket nu finns med på agendan på riktigt råder det inga tvivel om.

– Frågan är inte längre om man ska jobba med hållbarhet i projekt utan hur, och där vill vi verkligen vara med och driva, utveckla och stötta. Vi får också nya beställare som äger befintliga fastigheter som de vill göra om, exempelvis klä i nya, hållbara fasadmaterial. Det är väldig roligt!

Utvecklingen framåt?

Utvecklingen framåt då, hur kommer den att se ut?

– Jag hoppas att man börjar bygga lagerbyggnader i trä. Det finns absolut spännvidder som funkar och jag ser det som en fin möjlighet framöver. Jag hoppas också att det kommer fler hållbara fasadmaterial som kan lyfta en gestaltning ytterligare. Jag tror generellt att det kommer bli ännu mer fokus på hållbarhet framöver. Det finns mycket att göra och det gäller att försöka hitta lösningar i varje projekt. Det gäller även äldre fastigheter där man förhoppningsvis kommer satsa mer på återvinning när man river och bygger om.

– Spaningen framåt innehåller även solcellsutbyggnad. Elförsörjning blir en utmaning när vi ser en ökande elektrifiering. Vi kommer framöver garanterat att samutnyttja transporter mer och samköra varor till olika hubbar. Kommer vi också behöva uppsamlingslager? Jag tror att det kommer hända en hel del och hur den nya logistiken kommer att utvecklas blir spännande att följa och vara en del av, säger Helena Ström avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.