Framtidens kontor handlar om lek

8 augusti 2019

Superlab kallar sig själva för ett designlaboratorium med inredning och produktutveckling i fokus. Efter att ha tagit del av en mängd forskningsrapporter och bland annat skrivit boken ”The playful office” är de övertygade om att framtidens kontor handlar om just lek. Genom lek blir man mer kreativ, produktiv och får en bättre gemenskap på arbetsplatsen. So let´s play!

För Superlab började allt för fem år sedan, med ett projekt där en designer, en psykolog och en dataingenjör ville undersöka hur man kunde värdeladda ett konferensrum. Man gjorde en installation på Mindpark i Helsingborg och laddade det med olika saker för att se vilka reaktioner man fick. Projektet Superlab blev därefter bolaget Superlab som i dag har fyra anställda. 

- I dag har vi renodlat bolaget och kallar oss för ett designlaboratorium, förklarar Jenny Madsen, som själv är arbetsplatsstrateg. Vi undersöker hela tiden vad som är framtidens arbetsplats, allt enligt en 60/40-modell. Många av våra sidoprojekt är inte kundrelaterade, 40 procent går till egna, ofta lite knäppa, projekt. 

Något som harmonierar väl med Superlabs filosofi - att lek skapar kreativitet och är ett viktigt verktyg på morgondagens arbetsplats. 

- De här projekten är vårt sätt att leka. Alla måste hitta sin egen grej, det är viktigt.

Forskningen bekräftar

Ett av de här lekfulla projekten har resulterat i boken ”The playful office”, baserad på rapporter och forskning, men i en lite roligare förpackning.  

- Vi utgick från forskningen och resultaten men ville göra det på vårt sätt, förklarar Jenny. Så vi produktutvecklade och skrev en bok. Inget kapitel är mer än åtta sidor och boken innehåller resultat från över 70 olika forskningsrapporter. Boken har fått jättemycket uppmärksamhet och i dag använder vi den som visitkort.

Att ta avstamp i forskningen är för Superlab både en självklarhet och en styrka.

Oavsett bransch värderas ju kreativitet högt och det får du bland annat via lek, det visar forskningen.

- Vi är hela tiden på tå och jobbar med olika forskare för att utveckla vår syn på morgondagens arbetsplats genom dem. Alla företag vi träffar vill bli mer kreativa, mer produktiva och skapa bättre gemenskap. Då måste man tillföra lek, den slutsatsen har vi kunnat dra från alla rapporter vi tagit del av. 

Hitta er egen nivå

Men vad är då ett lekfullt kontor? Det finns inget enhetligt svar på den frågan och inte heller några konkreta inredningstips, menar Jenny. 

- Det handlar om att skapa en kultur där inredningen är ett verktyg, inte ett svar. Det är inte alls säkert att medarbetarna bli mer lekfulla bara för att man ställer in ett pingisbord på kontoret. 

Det är också jätteviktigt att ledningen är med på lektåget, att det är tillåtet uppifrån. 

Så var börjar man? 

- Som vid vilken arbetsplatsförändring som helst handlar det om att ta reda på vad medarbetarna vill ha genom att göra en medarbetarundersökning, förklarar Jenny Madsen. Det viktigaste, som även är utmaningen, är att man måste hitta sina egna regler, sin egen nivå av lek och hur man ska leka. Och få alla att förstå att lek är något positivt. 

Men räkna med varierande resultat.  

- Svaren i en sådan undersökning kan handla om allt ifrån att man vill att alla ska hälsa på varandra till att man vill ha en glassmaskin. 

Därefter kan man titta på inredningen som ett verktyg. Det handlar om att skapa en miljö som är tillåtande, där det finns ytor och möjligheter att ha roligt, fortsätter Jenny. 

- Man kan inte ha ytor som är för tysta, i de här breakoutytorna måste man få skratta till exempel. Det måste man planera in från början. Att skapa en dynamisk miljö är också jätteviktigt, det oförutsägbara är en viktig grundbult. Utse till exempel några som ansvarar för att det med jämna mellanrum händer någonting på kontoret som stimulerar. Det kan handla om att man möblerar om, flyttar växter eller skapar en vägg som är levande där man kanske byter tavlor titt som tätt. Det här är enkla saker som inte behöver kosta pengar. Vi propsar också mycket för färg, det är viktigare än vad folk tror! För oss är grått och vitt inte ens färger!   

Funkar för alla

När jag slutligen ställer frågan om ett lekfullt kontor verkligen passar alla kommer Jennys svar utan någon son helst tvekan.

- Ja absolut, alla borde jobba med lekfullhet! Även i de branscher där medarbetarna själva tror att de måste vara seriösa hela tiden. Ta piloter till exempel, som ofta utvärderas i sin yrkesroll. Undersökningar och tester visar att de piloter som har närmast till lek är de som klarar pressade situationer bäst och som tar till de mest kreativa lösningarna. Och oavsett bransch värderas ju kreativitet högt och det får du bland annat via lek, det visar forskningen.

Men det finns fler vinster, enligt Jenny.

- En lekfull miljö känns både mer bekväm och mer tillåtande och skapar ringar på vattnet som till exempel gör att fler både vågar göra sig hörda och göra fel. Man ser också att gemenskapen ökar och att man lär sig mer när man har roligt. Och, trots att man kanske inte tror det, visar olika rapporter att även produktiviteten och innovationsnivån ökar.

Och det räcker med micropauser för att få resultat. 

- På vårt kontor kör vi med nerfguns, skumgummipistoler, skrattar Jenny. Någon börjar och så blir det krig i cirka 40 sekunder tills skotten tar slut. Och jag lovar, man klarar av att fokusera strax efter igen. Ofta ännu bättre...

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.