Framtidens kontor enligt Generation Y

7 december 2017

År 2020 beräknas Generation Y utgöra 50% av världens arbetskraft – hur kommer våra kontor att se ut och fungera då och hur kommer spelreglerna på arbetsmarknaden att förändras? Detta funderar arkitekt Julia Falås, pS Arkitektur, på i denna årets första krönika.

Microsoft_sajten Julias krönika.jpg
Från Microsofts nya kontor i Lund. Foto: Jason Strong Photography

Just nu är Generation Y (personer födda mellan 1980-2000) i startgroparna av sin karriär och håller redan på att skriva om spelreglerna på arbetsmarknaden. Som en naturlig följd av detta kommer även kraven på hur våra arbetsplatser ser ut och fungerar att förändras. År 2020 beräknas Generation Y utgöra 50% av världens arbetskraft – hur kommer våra kontor att se ut och fungera då?

Julia Falås, Arkitekt, pS Arkitektur


Generation Y

Efter att ha läst en rad artiklar och diskuterat med vänner, familj och kollegor har jag konstaterat följande om Generation Y – som jag för övrigt själv tillhör. Generation Y drivs i betydligt större utsträckning än tidigare generationer av att hitta en arbetsgivare som erbjuder ett meningsfullt, utvecklande och roligt arbete. Vi vill arbeta i en ohierarkisk organisation där dialog, transparens, team spirit och ifrågasättande uppmuntras. Att ha möjlighet att påverka balansen mellan fritid och arbetsliv genom flexibla arbetstider är snarare ett krav än ett önskemål. Många vill jobba utomlands och ser hela den globala arbetsmarknaden som sin spelplan. Titlar och ekonomiska förmåner prioriteras lägre än av tidigare generationer. De senaste åren har vi sett en våg av aktivitetsbaserade arbetsplatser breda ut sig över Sverige och världen – jag har själv varit med och designat ett par. När arbetskraften på företag idag ofta består av personer från tre generationer får man olika svar på frågan: Vad tycker du om din nya aktivitetsbaserade arbetsplats? Tidigare generationer, som är vana vid egna kontorsrum, enskilt arbete och fasta arbetstider, känner stress över förändringen och allt som ”tas” ifrån dem. Generation Y däremot, känner sig mer hemma i dessa tillåtande miljöer där samarbete, självbestämmande och känslan av tillhörighet främjas. Därför kan ett estetiskt tilltalande kontor som är aktivitetsbaserat, med bra ljus, akustik och IT-utrustning, vara avgörande för att Generation Y ska trivas på arbetet. Det kan till och med vara en avgörande parameter vid val av arbetsgivare.

Virtuella rum

De senaste månaderna har jag utfört en hyresgästanpassning i Lund för en internationell kund med verksamhet över hela världen. Arbetet har vi utfört på vårt kontor i Stockholm. Varje vecka har jag deltagit i möten via Skype for Business – ”Välkommen till den virtuella lobbyn – administratören släpper in dig när mötet börjar”. Den tekniska utvecklingen kommer bara att fortsätta och jag är övertygad om att VR-teknologi snart kommer vara standardutrustning på många arbetsplatser. Jag ser framför mig hur jag tar på mig mina VR-glasögon och "på riktigt” går in i det virtuella rummet där mina kollegor också deltar. Kanske håller vi mötet på en strand i Karibien eller i den senaste BIM-modellen av projektet? I stället för att stämpla in och ut på arbetsplatsen kommer vi stämpla in och ut ur virtuella miljöer. Vi kommer kunna förflytta oss runt jorden, utan att belasta miljön i samma utsträckning som i dag, hållbart och effektivt!

The right to disconnect

Jag tror att vi kommer se en fortsatt efterfrågan på aktivitetsbaserade kontorsmiljöer de kommande åren. Dessa miljöer erbjuder stora möjligheter för individen att hitta det arbetssätt och den kommunikationsteknik som passar hen bäst, något som efterfrågas och efterlängtas av Generation Y. Som en motreaktion till den digitala och och ständigt uppkopplade vardagen som vi lever i idag kommer det i framtiden vara andra, kanske mer mänskliga värden, som beskriver en bra arbetsplats. För desto mer uppkopplade vi blir, desto mer behöver vi platser och tider då vi kan vara i nuet – då vi är helt analoga och kan mötas i verkligheten utan mobiltelefoner och andra distraherande tekniska prylar. Ett tydligt exempel på detta är The right to disconnect – den första lagen i världen av sitt slag – som ger medarbetare i Frankrike rätt att ”checka ut” utanför arbetstid. Antagligen ser vi något liknande i Sverige inom en snar framtid!

Krönika författad av Julia Falås, pS Arkitektur


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.