Forsåker forsar vidare

6 augusti 2019

Arbetet med Forsåker pågår för fullt och projektet går nu in i nästa fas när byggnationen av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och omvandling av flera unika industribyggnader närmar sig ett genomförande. Nyligen godkändes även förslaget om att bygga om Mölndalsån.

Forsåker.jpg
Bild: TMRW

Arbetet med Forsåker pågår för fullt och 2019 blir ett minst sagt händelserikt år. Projektet går in i nästa fas när byggnationen av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och omvandling av flera unika industribyggnader närmar sig ett genomförande. Den första detaljplanen ska ställas ut på granskning under slutet av året och planeras bli antagen i början på 2020. Parallellt pågår planering av byggnation för att kunna byggstarta så fort som möjligt under 2020. Projektet kommer pågå under en längre period och beräknas vara klart runt 2033-2035. Arbetet med detaljplan 2 kommer även att påbörjas, vilken innehåller det planerade nya stationsläget som ger Forsåker en direktkoppling till Landvetter flygplats. 

Även förslaget om att bygga om Mölndalsån i Forsåker har nu godkänts av Mark- och miljödomstolen. Detta kommer innebära goda förutsättningar för att tillgodose natur- och djurlivet och ombyggnationen inkluderar bland annat ett antal förbättringsåtgärder vid delar av ån som lämpar sig särskilt väl som lek- och uppväxtområde för laxen. Åtgärderna förväntas även innebära förbättringar för ålyngelvandring upp mot sjöarna ovan Kvarnbyfallet. Att lyfta fram Mölndalsån i Forsåker kommer vara en nyckelfaktor i områdets framtida karaktär med ett vattentorg som navet för restaurang- och kulturverksamhet.

Kommunala Mölndala Fastighets AB, som driver projektet, är nu 11 personer och har växt ur sitt nuvarande kontor och kommer flytta till Kvarnbygatan 4 i slutet av året, till en av de äldre byggnaderna i området. 

Sammanfattning av området:

  • 3 000 bostäder i blandade upplåtelseformer
  • Tre punkthus om 12-16 våningar som följer forsens riktning och markerar entrén på Kvarnbygatan
  • Materialen främst i tegel, puts, betong och trä
  • Nytt stationsläge för höghastighetståg till Landvetter flygplats (2029)
  • Ny bro som länkar samman östra och västra Mölndal över E6/järnväg
  • Kollektivtrafik längs Kvarnbygatan och Diagonalen, områdets inre stadsgata
  • 4 000 kontorsarbetsplatser, dagligvaruhandel och service
  • Restauranger, kultur och upplevelser koncentreras till de historiska byggnaderna
  • Levande bottenvåningar

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.