Fokus på flexibilitet

22 april 2021

Cushman & Wakefield lanserar senaste upplagan av kontorsrapporten Office Snapshot Sweden Q1 med temat flexibla kontorslösningar.

Bild: Pixabay

Nya förutsättningar för kontorsarbete skapas i och med pandemins framfart, där både cykliskt ekonomiska och strukturella beteendemässiga förändringar påverkar efterfrågan på kontorslokaler genom hyresgästers nya lokalstrategier. Det har gått ett år sedan det första COVID 19-utbrottet, och vissa hyresgäster vill minska sina kontor. En risk med den strategin är att företagen sitter för trångt när anställda återvänder efter det speciella år som varit.

När behovet av expansion ökar igen kan det vara en utmaning att hitta lämpliga kontorslokaler när vakansen fortsätter att ligga på en låg nivå. Faktorer så som kortsiktigt aktuella kontorshyresbeslut, mognade digitala vanor samt nya beteendemönster öppnar för hybridlösningar och flexibla kontor som komplement till det traditionella kontoret.

Marie Cronström – Deputy Head of Sweden samt Head of Occupier Services på Cushman & Wakefield säger; - Under året har flera av oss arbetat på distans hemifrån vilket resulterat i mer flexibelt och digitalt arbete än tidigare. Allt tyder på att vi fortsatt kommer göra det till viss del och det påverkar därmed hur vi kommer att nyttja kontoren. Arbetsmiljöerna blir mer flexibla där kontor blir mer utav en plats för samverkan och sociala möten. För att ytterligare skapa flexibilitet är coworking och hybridlösningar bra komplement som vi ser kommer nyttjas av fler företag.

Arbetsmiljöerna blir mer flexibla där kontor blir mer utav en plats för samverkan och sociala möten. För att ytterligare skapa flexibilitet är coworking och hybridlösningar bra komplement som vi ser kommer nyttjas av fler företag.

Tidigare var det främst frilansare, nystartade och små till medelstora företag som var användare av flexibla kontorslösningar. I takt med att kunskapen kring konceptet ökar och fördelarna blir tydligare så blir nu också fler och större hyresgäster intresserade. Globala hyresgäster använder medlemskap för medarbetare för att komplettera affärsbehov för specifika enskilda projekt, event eller som kreativa miljöer för vissa avdelningar.

Hanna Käck – Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger;

- Coworking har länge varit samlingsnamnet för flexibla kontorslösningar där hyresgästen smidigt kan disponera ytor efter sitt nuvarande behov. I rapporten identifierar Cushman & Wakefield istället fyra olika typer av flexibla kontorslösningar: kontorshotell, coworking, hybridlösningar och flexibla hyreskontrakt. I och med detta går det tydligt att skilja koncepten åt då de bland annat har olika utformning och målgrupp.

Flexibla kontorslösningar har funnits på marknaden i många år där kontorshotell länge varit ett alternativ. Idag finns även coworking och hybridlösningar. Just hybridkontoren är den typ som växer snabbast till ytan. Här erbjuds en blandning av privata kontor och gemensamma ytor. Tillväxten hos specifikt hybridlösningar har tagit fart både i Europa och Sverige med expanderande företag.

Staffan Dahlén, Head of Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger;

- Svenska fastighetsägare har varit aktiva och skapat egna koncept för flexibla kontorslösningar. 15 % av de flexibla ytorna drivs idag av fastighetsägarna själva, vilket är unikt för Sverige. Den totala flexibla ytan i Stockholm CBD uppgår nu till 150 000 kvm, vilket motsvarar 8 % av kontorsstocken och där vi ser en tillväxt framöver i framförallt hybridkoncepten, med både öppna gemensamma ytor och privata kontorsdelar.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.