Flyttbara arbetsplatser i staden

5 oktober 2021

Pandemin har gjort att många landat i en ny verklighet. Nya behov av samverkan och flexibla arbetsmiljöer har fötts och för att möta dem har Tyréns och Superlab i samarbete utvecklat ett nytt arbetsplatskoncept. Co-vid-Co är en modulbaserad och hållbar kontorslösning som kan placeras var som helst i staden.

Daniel Gallardo och Negar Daneshpour, båda arkitekter på Tyréns, brinner för hållbart byggande och skapandet av innovativa lösningar. Tillsammans har de båda tagit fram konceptet Co-vid-Co, som genomsyras av flexibilitet och höga hållbarhetsambitioner för framtidens arbetsplatser.

– Som namnet Co-vid-Co antyder har konceptet uppstått på grund av Covid, som gjort att vi behövt förflytta oss från kontoren till andra miljöer, förklarar Negar Daneshpour. Det andra ”Co”-et står för coworking. Konceptet introducerar ett nytt sätt att skapa kollaborativt arbete på då pandemin bidragit till att vi har lärt oss samarbeta på nya sätt. 

För alla

Idén bygger på att modulerna erbjuds till allmänheten i det offentliga rummet som ett alternativ till traditionella kontor eller hemmakontor. Arbetsplatserna är inredda så att de enkelt kan ställas om och skapa ytor både för enskilt fokusarbete, samarbeten och möten i liten skala för upp till sex personer. 

Vi ser framför oss att de här kontorshusen ska bilda gröna rum i staden och bidra både med trygghet och arkitektoniska värden.

– Möjligheten till distansarbete är en ökad trend, som har kommit för att stanna, och som blivit ett alternativ till kontoren. Att plötsligt ha tillgång till ytterligare en arbetsplats, kanske närmre bostaden, minskar transporter och därmed även miljöpåverkan. Men ökar avsevärt livskvaliteten för brukarna, menar Niklas Madsen, grundare av Superlab som är ett experimentellt designlaboratorium i Helsingborg där man studerar framtidens arbetsmiljö. 

Gröna rum i staden

Flera moduler kommer att kunna kopplas ihop och på så sätt skapa unika platser i en stad eller i ett bostadsområde under en viss tid. Och de ska vara enkla att boka och låsa upp via en app, som redan är framtagen.

– Vi ser framför oss att de här kontorshusen ska bilda gröna rum i staden och bidra både med trygghet och arkitektoniska värden, säger Negar Daneshpour. Anläggningarna ska byggas i trä med gröna tak med möjligheter till vertikal odling på fasaderna.


- Vi vill verkligen att modulerna ska tillföra stadsrummet något så lokaliseringen blir viktig och kommunerna kommer att involveras, fortsätter Niklas Madsen.

Hoppas på intresse

Co-vid-Co introduceras på stadsmässan H22 Helsingborg nästa år och förhoppningen om ett fint mottagande är stor.

– Drömmen är att Co-vid-Co på sikt ska finnas över hela landet, både i stadsmiljöer och i boendemiljöer, säger Negar Daneshpour. Men egentligen är detta ett koncept som borde fungera utmärkt även utanför Sverige. På H22 Helsingborg hoppas vi att många från andra smarta, innovativa städer kommer besöka H22 City Expo och vi hoppas att de kommer bli intresserade..

Stark hållbarhetsprofil

Just nu tittar Tyréns och Superlab på olika partnerskap och har också startat projekteringen. 

– Vi ser detta som en produkt som ständigt utvecklas, i samklang med framtiden, men hela tiden med samma team, menar Negar Daneshpour.

– I dagarna signerade vi ett avtal med en tillverkningspartner, det känns fantastiskt roligt, berättar Niklas Madsen. Det här företaget har en jättestark hållbarhetsprofil och jobbar med en isolering, gjord av hampa, som gör att produkten blir CO2-negativ. Hela konstruktionen kommer att ha en väldigt stark miljö- och hållbarhetsprofil jämfört med andra moduler på marknaden. Vi vill göra detta på ett bra sätt.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.