Flexibilitet i topp

1 februari 2023

När svenska arbetare rankar vilka egenskaper som är viktigast när de väljer arbetsgivare kommer jobbsäkerheten och arbetsuppgifterna i topp. Men nästan lika viktigt är möjligheten till flexibla arbetstider.

flex.jpg
Patrik Vesterberg, Commercial Director för SD Worx.

Idag uppger nästan hälften (47 procent) att flexibla arbetstider är viktigt när de väljer arbetsgivare. De enda egenskaperna som är viktigare är arbetsplatsens jobbsäkerhet och ekonomiska stabilitet (51 procent), samt att arbetsuppgifterna känns meningsfulla (49 procent). Detta enligt en ny undersökning från SD Worx, en ledande europeisk leverantör av HR-tjänster.

Smart teknik leder till ökad effektivitet, ändamålsenlighet och produktivitet.

För att svara på de ökade kraven på flexibilitet från arbetstagarna kan företag se över hur de kan använda data de har tillgång till, och säkerställa att de använder ett modernt HR-system.

– Vi ser att allt fler företag tar ett medvetet beslut kring dataanvändning på ett mer konsekvent och smartare sätt. Genom att ta ett helhetsgrepp som fokuserar både på kvantitativa data, till exempel tillgängliga resurser, och kvalitativa data om medarbetarnas färdigheter och kompetens, kan företagen öka sina möjligheter att få till den perfekta matchningen mellan kompetens, uppdrag och tillgänglig tid. De anställda kan också använda informationen för att göra bättre, mer medvetna val och optimera sin tidsplanering, säger Patrik Vesterberg, Commercial Director för SD Worx.

Svenskarna håller koll på sina arbetstider

Med rätt data kan företagen också hjälpa sina anställda att arbeta smartare. Redan idag uppger 69 procent av alla anställda att de medvetet håller koll på sin arbetstid, och 55 procent uppger att de använder ett tidsregistreringssystem. Sverige ligger bland topp fem när det kommer till att använda ett befintligt system för att övervaka sin arbetstid, då hela 53 procent gör detta.

Det är dock inte bara kvantitativa uppgifter som är viktiga för en effektiv personal- och arbetsplanering. Kvalitativa data, som en översikt över färdigheter, talanger och expertis, bidrar också till att all kompetens kan användas vid rätt tidpunkt. Men inte ens ett av fyra svenska företag har tillgång till denna data, enligt undersökningen, vilket gör svenska arbetsgivare bland de sämsta i Europa på detta.

Medarbetarna är delaktiga i HR-arbetet

Vidare är det också slående att ett av tre europeiska företag investerar i programvara som gör det möjligt för både anställda och chefer att lägga in och hantera sina egna uppgifter. På så sätt kan alla anställda bidra till datadriven personalplanering. Med hjälp av dessa så kallade ESS-verktyg (Employee Self Service) blir det inte bara personalavdelningens uppgift att mata in data, utan snarare ett delat ansvar för hela organisationen.

För närvarande är dessa tillämpningar främst väletablerade i Norden (30 procent) och Irland (29 procent), med en betydligt lägre nivå i Frankrike (14 procent), Italien (14 procent) och Österrike (15 procent).

– Smart teknik leder till ökad effektivitet, ändamålsenlighet och produktivitet. Företag gör klokt i att undersöka vilka verktyg de anställda kan använda för att hantera sina egna uppgifter och sin egen planering. Dessutom behandlar många ESS-program sina uppgifter i realtid, vilket innebär att de ger en korrekt överblick över situationen vid varje given tidpunkt. Självbetjäningsaspekten gör också att uppgifterna förs in i systemet snabbare. Och det är avgörande när det gäller personalstyrka och arbetsplanering, avslutar Patrik Vesterberg.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.