Fler svenska företag

10 oktober 2023

Efter en nedgång under sommaren har antalet svenska företag ökat för andra månaden i rad. Under september månad växte svenskt företagande med 3 202 företag jämfört med föregående månad. Det visar en sammanställning som webbhotellspecialisten STRATO har gjort baserat på statistik från Bolagsverket.

Efter att antalet svenska företag minskade i juli ökade nu antalet för andra månaden i rad. I september ökade antalet företag* – antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minus de som avregistrerats – med 3 202 företag, vilket motsvarar en ökning på 0,3 procent. Jämfört med september 2022 är det en ökning med 1,68 procent.

 

– Vår analys tyder på att juli månads nedgång var ett hack i skivan snarare än ett nytt normaltillstånd. En ökad tillväxt för andra månaden i rad visar på en motståndskraft och framåtanda bland svenska företagare, vilket är avgörande för svensk ekonomi. Därför är det viktigt att fortsätta stötta och skapa goda förutsättningar för egenföretagare så att fler vågar ta klivet att starta och driva eget, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.


Ingen minskning av företag i september

 Antalet företag minskade inte i någon region under september månad. Störst tillväxt i september skedde i Västra Götaland, vars näringsliv växte med 0,4 procent, följt av Norrbottens län och Blekinge län som båda hade en ökning på 0,36 procent.

 

Lägst tillväxt skedde i Västerbottens län där antalet företag ökade med 0,13 procent, följt av Gotland (0,15%) och Västernorrlands län (0,16%).

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.