Fler företag i mars

28 april 2023

Dystra ekonomiska prognoser och ökat antal konkurser till trots har antalet svenska företag ökat under det första kvartalet 2023. Under mars månad växte det svenska näringslivet med 1 140 företag - men tillväxttakten har avtagit jämfört med första kvartalet förra året, enligt en sammanställning av statistik från Bolagsverket, som webbhotellspecialisten STRATO gjort.

Trots ett pressat ekonomiskt läge har svenska entreprenörer, egenföretagare och arbetsgivare sett möjligheter i tillvaron under årets första månader. Under det första kvartalet 2023 har det svenska näringslivet sett en nettotillväxt med 0,38 procent trots ett ökat antal avregistreringar av företag. Detta kan jämföras med första kvartalet förra året där tillväxten var 0,71 procent. 

 Under mars månad ökade antalet företag i Sverige - antalet företag hos Bolagsverket minus de som avregistrerats - med 0,11 procent, vilket motsvarar 1 140 nya företag. Det innebär en minskning med 57 procent jämfört med föregående månad, februari, vilket gör detta till den lägsta tillväxttakten som hittills noterats 2023. Under samma tidsperiod förra året var tillväxttakten 0,31 procent. 

 – Även om tillväxttakten minskar under mars månad är det glädjande att många fortsatt vågar satsa på sina företagsidéer trots oroliga tider. Men jämfört med förra året saktar tillväxten av, vilket för det ännu viktigare att underlätta för dem som vill starta och driva egna företag, så att denna avtagande entreprenörskapstrend kan ta fart igen, säger Herman Borel, International Business Manager på STRATO.

 Skåne län och Gävleborgs län var de enda regionerna som noterade en minskning av antal företag under mars med -0,39 procent respektive -0,02 procent. Samtliga övriga län såg en nettotillväxt, där den största ökningen skedde i Örebro län  (+0,34 %) följt av Kronobergs län (+0,32 %) och Hallands län (+0,31 %).

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.