Försvagade småföretagare

12 juni 2020

Konjunkturen för länets småföretag har försvagats under det senaste året, betydligt mer än vad företagarna hade förväntat sig. I Göteborgsregionen ser vi den lägsta konjunkturutvecklingen i länet men lönsamhetsutvecklingen har ökat något sedan förra mätningen. Under det kommande året förväntar sig företagen en rejäl konjunkturavmattning. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras idag av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

hantverkare.jpg
Bild: Pixabay

- När vi ställde frågorna i årets undersökning framkom att konjunkturläget under det senaste året varit starkare för företagen i Västra Götaland än för riket som helhet, men att tillväxttakten i länet har varit betydligt lägre än vad företagarna förväntade sig i fjolårets rapport. Restriktionerna kring virusutbrottet och företagens framtidsutsikter för de kommande tolv månaderna är mycket pessimistiska. Det är därför viktigt att företagen fortsatt får de förutsättningar de behöver för att så snabbt som möjligt återgå till att vara jobbmotorn i Sverige, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Den svagaste utvecklingen har sedan förra konjunkturmätningen varit i de tjänsteproducerande branscherna, främst i transportsektorn följt av hotell och restaurang. Småföretag inom bygg- och tillverkningsindustrin men även handelsföretag har haft en något bättre utveckling.

- Vi ser att pandemin har slagit brett på och påverkat näringslivet i Västra Götaland. Samtidigt använder många företaga de statliga stödåtgärderna och tar även aktivt kontakt med oss på banken för att få råd om hur de kan ta sitt företag igenom krisen. Det är positivt och vi välkomnar fler att göra det, vi vill bidra till att företagen i vår region tar sig igenom krisen, säger Anna-Karin Johansson, företagschef Swedbank Göteborg Syd.

Ladda ner rapporten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.