Första trähuset i Ebbe Park

8 januari 2021

Det kommunala bolaget Sankt Kors står bakom uppförandet av Magasinet i Ebbe Park. Magasinet är en av flera byggnader i trä i ett tidigare industriområde som nu omvandlas till ett område med fokus på hållbarhet och innovation.

Bild: AWL Arkitekterebbepark 960x540.png
Bild: AWL Arkitekterebbepark 960x540.png

Magasinet – eller som det också kallas J02 – blir ett flervåningshus med källarvåning i betong och hela överbyggnaden med stomme i trä. Våningarna kommer att inredas som kontor. Det blir dock möjligt att skapa butikslokaler på bottenplanet.

– Olika material för stommen jämfördes, och vi kom till fram till att det var möjligt att använda trästomme i hela överbyggnaden som ska stå på en betongsula, berättar Johan Klasa, som är projektledare hos Sankt Kors Fastighets AB och inhyrd från Team Projektpartner. Förutom att klara brandskydds- och ljudkrav är det en utmaning att få stabilitet i ett högre flervåningshus i trä.

Förebilder fanns främst i Växjö kommun som har flera flervåningshus i trä. Magasinet är konstruerat med pelare, balkar och bjälklag i trä. Dessutom finns diagonala snedsträvor för att stabilisera konstruktionen. Delar av trästommen kommer att bli synlig inomhus och snedsträvor kan synas utifrån genom fönstren. Även hisskärnan i husets mitt utförs i trä. Källarvåningen med dess bjälklag utförs i betong och källaren kommer att inrymma ett skyddsrum.

Sankt Kors genomför projekt i en samverkansform, i detta fall med entreprenören Åhlin & Ekeroth Byggnads AB och det fungerar mycket bra.

Träbyggnadspolicy

Magasinet är projekterat för att klara Miljöbyggnad silver och dessutom uppfylla hållbarhetsprogrammet för Ebbe Park.

– Linköpings kommun tar fram en träbyggnadspolicy och ambitionen med bland annat Magasinet är att sprida kunskaper och erfarenheter av träbyggande, fortsätter Johan Klasa.

Bland de befintliga nybyggena i Ebbe Park finns ”Repslageriet” där Campushallen flyttar in vid årsskiftet och där finns bland annat en multihall. Ett femtiotal företag verkar redan i området och här liggen även apotek, vårdcentral och djursjukhus. Ebbe Park kommer att bli en ny typ av stadsdel som ska bidra till både tillväxt och trivsel i staden.

– Intresset för att hyra lokaler har hittills varit bra så vi kommer säkert att locka hyresgäster även till Magasinet, avslutar Johan Klasa.

Fin referens

Totalentreprenör för J02-huset i kvarteret Dynamiken är Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Det är långt ifrån det första huset med trästomme som företaget uppför i nära samverkan med kund.

– För tre år sedan färdigställde vi bostadshuset Bersån som var Linköpings första flerbostadshus med stomme av massivträ och då lärde vi oss bygga i korslimmat trä, berättar Carl Johan Danckwardt-Lillieström, projektchef och projekteringsledare på Åhlin & Ekeroth. Sedan dess har vi bland annat uppfört en ren träkyrka utanför Motala, klimatsmarta lägenheter av KL-trä i brf Björkalund, moderna kontor i industrifastigheten Armaturen med bjälklag och ytterväggar av massivträ samt Campushallen i Ebbe Park med bland annat en läktare och taklag i KL-trä.

J02-huset i kvarteret Dynamiken på Ebbe Park kommer att byggas med fem våningar på vardera 400 kvadratmeter i trä. Dessutom en källare i betong. Denna får också ett bjälklag i betong. Allt bärande ovanför detta blir utfört i trä: pelare, balkar och vindsträvor i limträ, prefabricerade utfackningsväggar, innerväggar (delvis bärande i KL-trä) och KL trävägg mot en angränsande byggnad.

J02-huset kommer i huvudsak att rymma kontor, men det finns även möjlighet att inreda för butiker i bottenvåningen. I källarvåningen kommer det att finnas skyddsrum, teknikrum och cykelparkering.

– Det blir ett intressant projekt och en fin referens för oss. I grannkvarteret Verkstan bygger vi också åt Sankt Kors. Det projektet består av tre kontorsbyggnader och en träningsanläggning/kontorsbyggnad, avslutar Carl Johan Danckwardt-Lillieström.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.