Företagens lager minskade

27 november 2023

Svenska företags lager minskade med 7,4 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,3 procent i volym. Industrins totala lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 3,0 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,4 procent i volym.

Industrins lager minskade

Lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin ökade med 0,7 miljarder kronor och lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror minskade med 9,4 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet.


Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 1,7 miljarder kronor. Partihandeln ökade lagret med 1,6 miljarder kronor och inom detaljhandeln minskade lagret med 2,0 miljarder kronor.


Revideringar

Uppgifterna för tredje kvartalet 2023 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för andra kvartalet 2023 reviderats upp med 0,2 miljarder kronor till en uppgång på 6,1 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för andra kvartalet 2023 reviderats upp med 0,3 miljarder kronor till en nedgång på 9,8 miljarder kronor.


Källa: SCB

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.