Företagarnas framtidstro vänder upp

15 augusti 2022

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 10 enheter från förra månadens notering på minus 3 till plus 7 enheter. I månadens undersökning sjunker samtliga tre ekonomiska indikatorer.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Omsättningen minskar från minus 2 till minus 4, arbetstiden från plus 3 till minus 9 och likviditeten minskar från plus 7 till plus 3. Det visar månadens företagarindikator.

Företagarindikator

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 20 procent till 25 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar med 5 enheter från 23 till 18 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar med 2 enheter från 56 till 54 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 7 enheter vilket är en uppgång med 10 enheter från förra månaden.

- Optimismen återvänder och var fjärde företagare tror nu att verksamheten kommer att utvecklas i rätt riktning under hösten. Det kan vara ett tecken på att företagarna redan gjort de nödvändiga justeringar i verksamheten för att klara höstens utmaningar, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att alla tre indikatorer minskat denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen minskar från minus 2 till minus 4, arbetstiden från plus 3 till minus 9 och likviditeten från plus 7 till plus 3 jämfört med föregående månad.

- Föga förvånande minskar samtliga ekonomiska indikatorer när landets enmansföretagare drar ner på aktiviteten och tar semester. I omvänd ordning kan vi förvänta oss att indikatorerna vänder upp igen när företagare återigen växlar upp verksamheten. Likviditeten blir dock en indikator att följa extra noga under hösten när orosmoln i form av stigande räntor och höga elpriser kommer pressa såväl privatekonomin som företagsekonomin, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

aug-22

jul-22

jun-22

maj-22

apr-22

mar-22

feb-22

jan-22

dec-21

nov-21

okt-21

sep-21

7

-3

10

11

16

14

10

12

17

18

19

26

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 15 till 24 juli.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.