Företagare hjälper företagare

19 maj 2020

Företagarna kraftsamlar i Skåne genom sin insamlingsstiftelse och erbjuder nu kostnadsfri affärsutveckling på telefon och online till skånska företag. Många företag i Skåne har stora ekonomiska problem och riskerar att gå i konkurs. Med stöd av Region Skåne startas nu en telefonlinje dit drabbade företag kan ringa för att få hjälp att utveckla sin affärsidé och förhoppningsvis kunna överleva krisen.

telefon.jpg
Bild: Pixabay

Kommuner, regioner, länsstyrelser och de myndigheter som har kontakt med företagen i olika former av myndighetsutövning behöver nu vända på varenda sten för att hitta sätt att dämpa den akuta krisen. Rent konkret handlar det om att slopa avgifter för exempelvis tillsyn och tillstånd samt att helt minimera all form av onödiga inspektioner och annan administrativ börda för Skånes småföretagare. Myndigheter och kommuner behöver göra allt de kan för att stötta upp med resurser som kan ge råd och stöd åt företagen, samt skynda på tillståndsprocesser. Småföretagen och deras anställda i Skåne står för 15,9 miljarder. Nästan 250 000 personer går varje dag till jobbet i ett mindre företag i regionen, vilket är fler än i de större företagen.

Vi vet att många företag har det tufft och därför vill vi bidra med vår kompetens för att kunna rädda så många företag och arbetstillfällen som möjligt.

- Vi vet att många företag har det tufft och därför vill vi bidra med vår kompetens för att kunna rädda så många företag och arbetstillfällen som möjligt, säger regionchef Magnus N:son Engelbäck.

Satsningen är möjlig genom det stöd som Stiftelsen lokal utveckling fått från Region Skåne. Telefonen kommer att bemannas av tre affärsutvecklare som har stor erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling och rådgivning.

Verksamheten är ett komplement till den regionala Företagsakuten som drivs av Region Skåne och de lokala initiativ som finns runt om i Skåne.

Företagarnas affärsutveckling sätter fokus på att utveckla bolaget och affären istället för att ge råd om de olika stöd som finns att söka. Som entreprenör gäller det att hela tiden följa marknaden och se vart det finns utrymme att skapa en affär.

- Vi är mycket tacksamma över att Region Skåne ger oss ekonomiskt stöd för att kunna driva denna rådgivning som en pilotverksamhet, säger Magnus Eriksson affärsutvecklare på Företagarna.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.