Färre nya köpcentrum

24 maj 2018

Tillväxten för nya köpcentrum och handelsområden mattas nu av. Projektportföljen har krympt med 400 000 kvm på ett år till följd av ökad e-handel, kraftig utbyggnad av den fysiska handeln och ett förändrat konsumentbeteende, och år 2020 blir en brytpunkt med vikande nyproduktion.

mall of scandinavia.jpg
Mall of Scandinavia utsågs nyligen till Nordens bästa köpcentrum. Bild: Mall of Scandinavia

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en uppdaterad kartläggning av planerade utvecklingsprojekt avseende Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad ”Swedish Shopping Centre Directory”. 

2020 en brytpunkt

Under det tredje kvartalet 2017 kunde ett trendbrott konstateras med krympande projektvolymer från toppnoteringen om 2,6 miljoner kvadratmeter som uppmättes i början av 2017. Den negativa utvecklingen fortsätter i den senaste kartläggningen och den totala projektvolymen uppgår nu till 2,2 miljoner kvadratmeter. Av den planerade ytan bedömer HUI att 1,1 miljoner kvadratmeter kommer att färdigställas då många projekt ställs in av olika skäl.

– Just nu ser 2020 ut att bli en brytpunkt med vikande nyproduktion därefter, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research.

Projektvolymen rasar

Handelsområdena (volymhandeln) har haft en god utveckling sedan millenniumskiftet och många svenska städer har fått ett eget externt handelsområde under denna period. Den höga byggtakten visar nu tecken på avmattning och projektvolymen har rasat med nära 20 procent eller 350 000 kvadratmeter på ett år.

Just nu ser 2020 ut att bli en brytpunkt med vikande nyproduktion därefter.


– Handelsområdena har sannolikt ytterligare några goda år framför sig, men kommer att påverkas allt mer av e-handelns tillväxt inom branscher som livsmedelshandeln, möbelhandeln och järn- och bygghandeln. Detta i kombination med ett förändrat konsumentbeteende innebär att många handelsområden är särskilt utsatta i ett längre perspektiv, säger Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research. 

  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.